Ponuka

Časopis JASPIS rubriky

09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Vážený čitateľ, kniha, ktorú si práve otvoril je písaná s úmyslom pomôcť ľuďom nájsť nový postoj k chorobám. Pochopiť ich význam v živote človeka, ich úlohu pri hľadaní zmyslu života. Vyjasniť, či život a choroby  ľudí sú výsledkom náhod, alebo jestvujú zákonité pravidlá, prečo nás choroby postihujú. Sú choroby naozaj našími najväčšími  nepriateľmi, alebo je to všetko nejak inak?

Ivan Rusnák

10 01 Výchova a vzdelávanie

Motto: Môj Kristus vie, že moje srdce je také jednoduché, že mne je jedno, či učím, alebo sa učím, či napomínam, alebo som napomínaný, či som učiteľom učiteľov (ak by to bolo nejakým spôsobom možné), alebo žiakom žiakov (kde by som len mohol dúfať v úspech).

Komenský: Veľká didaktika

11 01 Za Siedmimi Horami

Život je Pohyb; Život je Zmena; hovorí sa.
Alebo Pohyb je Život; Zmena je Život?
Čo sa pohybuje a mení, nesie v sebe život? Čo sa pohybuje a mení, bolo niečím oživené?
Čo sa pohybuje a mení, prijalo energiu k pohybu a zmene?
K pohybu a zmene je potrebná Energia?

- syati -

08 01 Reflexná terapia

nozky

Pre ozdravenie telíčka sme pre vás vybrali inšpirácie pomocou Reflexnej terapie. Prajeme vám, aby váš vývoj smeroval vpred ku Svetlu, aby vaša cesta životom bola plná lásky, sprostredkovania dobroty a krásy.

07 04 Bytosti prírody

Bytosti prírody spolupôsobiace s Bytosťami Svjetovidovho kruhu.

07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Zodiak

Najvyšší Všemohúci Triglav prostredníctvom Koledu – svojho služobníka poslal v minulosti zvestovania viacerým národom. Slovania, Číňania, Indovia či Židia si do určitej miery dochovali posolstvá. V súčasnosti sa snažíme zvestovania od Koledu znovu priniesť a prepájať ich s modernou vedou. V našom seriáli článkov sa zameriame na spoznávanie súvislostí duchovného rozvoja človeka s jeho zdravím prostredníctvom Koledovho Daru Slovenom. Je to Dar Koledu ľuďom, ktorí chcú žiť podľa Slova Všemohúceho - Slovenom. 

06 01 Zo ženského pohľadu

Dieťa

Ženám, ktoré sa snažia byť dobré a láskavé víly, aby sa im ľahšie chápali a riešili rôzne životné situácie, ktoré im ešte stále nedovoľujú napĺňať vnútornú harmóniu.

05 01 JASPISNÍČEK

Srdce

Z detského pohľadu veselo i vážne.

04 02 Sloveni

Sloveni – tí, ktorí sa snažia žiť podľa Slova.

04 01 Boží súd

Svätý Boží súd! Veľká očista, oslobodenie a vykúpenie od všetkého zla, ktoré sa po tisícročia pokúšalo otráviť život na Zemi!

03 02 Báseň

K inšpirácii do dennodenného života sme pre vás vybrali básne od rôznych autorov.

03 03 Kniha

K inšpirácii do dennodenného života sme pre vás vybrali knihy od rôznych autorov.

03 01 Slovo

K inšpirácii do dennodenného života sme pre vás vybrali pojednania o slovách od rôznych autorov.

01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

K inšpirácii do dennodenného života sme pre vás vybrali výklad Desatora Božích Prikázaní tak, ako ho dal ľudstvu vo svojom diele Vo Svetle Pravdy Syn Svetla - Svarožic - Abdruschin.

02 03 Vo Svetle Poznania

vo svetle poznaniaTisíce, ba státisíce pozemských rokov príchodom Synov Božích i ktoréhokoľvek zvestovateľa zo Svetla, nastal rovnaký dej viac ako päťdesiat rokov po ich smrti – dogmatizovanie foriem zvestovaní a vytrácanie sa ich obsahu.

02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenomĽudstvo sa previnilo hrubým násilím na Synovi Všemohúceho Triglava - Pánovi Ježišovi. Ten pred posledným vydýchnutím prosil svojho Otca: „Otče, odpusť im, pretože nevedia, čo činia“. Táto veta je súčasne obžalobou ľudstva z vraždy i prosbou o odpustenie ich osobnej viny za túto vraždu.

02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Každý duchovne vyvíjajúci sa národ dostal pomoc - zvestované Zákony Všemohúceho, aby radostne žijúc podľa nich budoval svoje spoločenstvo ako Vďaku Všemohúcemu za to, že smie byť.

01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

K inšpirácii do dennodenného života sme pre vás vybrali Živé Slovo tak, ako ho postupne dával ľudstvu vo svojom diele Vo Svetle Pravdy Syn Svetla - Svarožic - Abdruschin.

Syndikovať obsah