Ponuka

02 03 Vo Svetle Poznania

vo svetle poznaniaTisíce, ba státisíce pozemských rokov príchodom Synov Božích i ktoréhokoľvek zvestovateľa zo Svetla, nastal rovnaký dej viac ako päťdesiat rokov po ich smrti – dogmatizovanie foriem zvestovaní a vytrácanie sa ich obsahu. Chytrácke zlepšovanie obsahu zvestovaného Slova, prikrášľovanie, zľahčovanie, rozumové prekrúcanie, až sa obsah mnohokrát úplne vo svojej základnej podstate strácal v spleti prímesí. Pritom tak, ako v minulých dobách, tak aj v dnešnej na veky–vekov zostáva v absolútnej platnosti, že hľadajúcemu človeku na ceste ku Svetlu môže jedine Živé Slovo Božie pomôcť dostať sa domov, nahor, do Duchovnej sféry, do Duchovného raja. Nič iné na tejto ceste ľudskému duchu nepomôže, pretože Živé Slovo Božie mu dáva ten pokrm života, ktorým duch, keď sa kŕmi, tak môže byť ním večne sýtený.

 

1. Čo hľadáte?

 

2. Prebuďte sa!

 

3. Mlčanie

 

4. Vzostup

 

5. Zodpovednosť

 

6. Osud