Ponuka

Osobné poradenstvo

Sprostredkovanie Svetla Všemohúceho pre uzdravenie duše i tela človeka

 

Len tomu,
kto sa približuje s dôvernou prosbou,
kto svoju dušu otvorí
v čistej pokore pre prijímanie,
tomu bude poskytnutá pomoc.


Osobne - poradenstvo, farbodiagnostika,

astrologický rozbor podľa mena a dátumu narodenia:

 

Utorok    09:00 - 16:00   v Poľnom Kesove, č.208

Štvrtok   09:00 - 16:00   v Poľnom Kesove, č.208

 

Videohovor cez WhatsApp - poradenstvo,

Videohovor cez Zoom - farbodiagnostika,

astrologický rozbor podľa mena a dátumu narodenia:

 

Utorok    09:00 - 16:00

Štvrtok   09:00 - 16:00

 

Objednanie termínu:  +421 903 725 876, jaspis@peruno.sk

 

 

Možnosti poradenstva a ďalších pomocí

 

Osobné poradenstvo

45€/hod.   

Sprostredkovanie Svetla Všemohúceho pre uzdravenie duše i tela človeka. Procedúra trvá 1 hod. a je zameraná na zmenu chcenia k dobrému, udržiavanie čistoty myšlienok, slov a činov. Klientovi je vysvetľovaná súvislosť jeho konania s jednotlivými psychickými, alebo fyzickými problémami i to ako svojou zmenou k lepšiemu môže prispieť k zlepšeniu svojho duševného i fyzického zdravia. Každá choroba je následkom, ktorý má príčinu vyplývajúcu zo spôsobu života človeka. Keď vieme, ktorý orgán čo symbolizuje, môžeme človeku poradiť čo má v živote zmeniť, aby nemoc (nie moc) ustúpila.

 

Firemné poradenstvo

cena je podľa počtu hodín, počtu účastníkov a miesta konania

Poradenstvo je zamerané na riešenie firemných cieľov, dosahovania cieľov a pracovných vzťahov v zmysle Zákonov Všemohúceho. Zakomponovanie Zákona vyrovnania do firemného života, zmena chcenia k dobrému a udržiavanie čistoty myšlienok je základom poradenstva.. Aj "choroba" firmy je následkom, ktorý má duchovnú príčinu vyplývajúcu zo spôsobu života ľudí vo firme, najmä jej vedenia. V prípade záujmu je možné poradenstvo rozšíriť o astrologický rozbor zamestnancov pre pochopenie daností každého zamestnanca.

 

Nová Slovenská hviezdovéda

výpočet 5€/osobu     osobný výklad 90€/2hod.

Nová Slovenská hviezdovéda je nový pohľad na Astrológiu cez Bytosti Svetla, ktoré sú pre nás darcami žiarivých síl v momente nášho narodenia. Výpočet a výklad osobných darov robíme podľa dátumu narodenia pomocou počítačového programu Nová Astrológia Slovenov a rozboru mena a priezviska pomocou počítačového programu Nová Numerológia Slovenov.

Osobný výklad môžeme urobiť:

 1. z výpočtu osobných darov pomocou počítačového programu Nová Astrológia Slovenov podľa  heliocentrického postavenia Venuše, Marsu, Pluta, Urány, Neptúna, Zeme, Saturna, Jupitery a Merkúra v Slnečných znameniach (Baran, Býk, Blíženci... a znamenia Slnka) v čase narodenia konkrétneho človeka. Výklad je zameraný na spoznanie našich vnútorných a vonkajších darov, talentov, vlastností a ich správne používanie v živote v zmysle Zákonov Všemohúceho.
 2. z kombinácie výpočtu osobných darov pomocou počítačového programu Nová Astrológia Slovenov a rozboru mena a priezviska pomocou počítačového programu Nová Numerológia Slovenov aby sme vedeli, v čom máme schopnosť viesť iných, čo máme rozvinúť a na čo si máme dávať pozor, alebo inak povedané: v čom máme byť príkladom druhým, čo sa máme naučiť a čo odčiniť v tomto živote.

 

Nová Slovenská farbodiagnostika

výpočet 5€/osobu     osobný výklad 90€/2hod.

Použitie počítačového programu Nová Slovenská farbodiagnostika na zlepšenie duchovného vývoja, duševnej výchovy a fyzického zdravia človeka - zdravia všetkých našich "matriošiek". Hlavný cieľ diagnostiky je pomôcť človeku rozvinúť dobré chcenie a čistotu jeho myšlienok, slov i činov a tým zlepšiť jeho duševné i fyzické zdravie.

Diagnostiku môžeme urobiť:

 1. všeobecne šiestimi základnými farbami,
 2. konkrétne  osobnými - farebnými darmi vypočítanými z dátumu narodenia a rozboru mena a priezviska pomocou počítačových programov:
  • Nová Numerológia Slovenov
  • Nová Astrológia Slovenov
  • Nové Mesiace Slovenov
  • Nové Hodiny Slovenov

v každom druhu diagnostiky môžeme:

 1. zrekapitulovať doterajší život človeka  - jeho správne a nesprávne postoje k jednotlivým životným udalostiam,
 2. napomôcť snahe človeka o sebavedomé pôsobenie vo Stvorení správnym používaním svojich darov.

 

Hipoprofylaxia

30€/30min.

Znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni. Kôň svojim správaním zrkadlí aktuálny duševný stav jazdca a tým mu "hovorí", čo má vo svojom správaní zmeniť. Skúsený tréner tlmočí jazdcovi túto "reč" koňa s cieľom pomôcť človeku rozvinúť dobré chcenie a čistotu jeho myšlienok, slov i činov a tým zlepšiť alebo udržať jeho duševné i fyzické zdravie. Nakoľko duševný stav človeka vplýva na jeho fyzické zdravie, je možné aj takouto prevenciou predchádzať duševným a telesným chorobám. Aj zdravým ľuďom zlepšuje jazda na koni držanie tela, koordináciu pohybov, sústredenie, odreaguje myseľ od stresu, posilňuje svaly, prináša dobrý pocit z pobytu v prírode. Kôň dokáže pomôcť človeku aj psychicky, pretože práca s koňom si vyžaduje rozvahu, pokoj, láskavý prístup, jemnosť a zároveň rozhodnosť a trpezlivosť. Treba to zažiť...

 

Posadenie hlasu do čakier

120€/lekciu trvajúcu 3 hod. pre jednu osobu

Technika posadenia hlasu pre hercov, spevákov a šermiarov do siedmych energetických centier nenaučí človeka hereckému, speváckemu či šermiarskemu umeniu, ale umelcom v týchto oblastiach poskytne nové možnosti vyjadrenia vnútorného sveta navonok. Samotná technika spočíva v nácviku sústredenia rezonancie hlasu do jednotlivých energetických centier, čím dostáva hlas určitú farbu podľa farby energetického centra. Každá farba má svoj tón a každý tón má svoju farbu. To nie je len slovné spojenie, ale hlboká múdrosť. Tak, ako sa svetlo láme na kvapkách vody a vzniká dúha, tak sa láme aj v človeku (jeho fyzický organizmus obsahuje 70% vody) a tie isté farby ako na dúhe je možné pozorovať aj na človeku. Človek má sedem energetických centier, z ktorých vychádza dvanásť farebných energií. Hlasové ústrojenstvo 1.napínač plného hlasu a 2.falzetový napínač vydáva zvuk, ktorý rezonančne "posadíme do čakry", čím môžeme získať 12 farieb normálneho hlasu a 12 farieb falzetu. Človek pritom môže využiť vo svojom verbálnom prejave zafarbenie hlasu červenou, svetločervenou, oranžovou, medovožltou, žltou, olivovozelenou, zelenou, tyrkysovou, svetlomodrou, modrou, modrofialovou a fialovou farbou, čo má pocitovo obdobný efekt ako priame pôsobenie týchto farieb na človeka. Keď sa klient naučí posadiť hlas do farebných energetických centier, zrazu získa širokú možnosť vyjadrenia svojho vnútorného sveta navonok - do slova a do písmena hrá všetkými farbami dúhy.

 

Kurzy orientálnych tancov pre ženy

cena je podľa počtu hodín, počtu účastníkov a miesta konania

Prejavy na našom tele sú už len dôsledkom našich postojov v živote. Keď budeme mať ochotu hľadať príčinu a pracovať  s ňou tak, aby dôsledok bol radostný, prejaví sa to nielen na tele, ale aj v psychike. Jednou z pomocí k tomu môže byť aj Tanec Orientu. Naším cieľom je vaše uvedomenie si ženskosti, nežnosti a ladnosti a ich používanie v živote pre radosť vás a celého vášho okolia.
Celoročne otvárame pravidelné kurzy rôznych pokročilostí pre ženy a dievčatá, zamerané na zdravý pohyb, ladnosť a vnútornú krásu. Používame pestré zastúpenie rôznych štýlov z viacerých kultúr. Kurzy sú ucelené, majú danú postupnosť, pokročilosť a náväznosť.

 

Bohatierska škola šermu pre mužov

cena je podľa počtu hodín, počtu účastníkov a miesta konania

Cieľom školy je všestranný rozvoj muža - jeho duchovný vývoj, duševná výchova a telesné cvičenie. Jednotlivé šermiarske pozície sú vysvetľované s dôrazom na prenos Bohatierskych postojov do života. Napr: šermiar útočí na zadnú nohu = v živote Bohatier v správnom "šerme slovom" nabáda blížneho k nutnosti zmeny jeho vnútorných postojov... Cieľom je pomôcť mužovi stať sa Bohatierom - rozvinúť jeho dobré chcenie a čistotu jeho myšlienok, slov i činov. Priamo do pohybových, energetických a dychových cvičení je v rámci tréningov vnorená Bohatierska výchova. Potrebný je športový úbor i obuv.

 

Voda JASPIS a Víno JASPIS

5€/liter

Sprostredkovanie Svetla Všemohúceho do rôznych tekutín pôsobí obdobne, ako na človeka. Tekutiny obohatené Silou Svetla Všemohúceho sa stávajú jemnejšie a žiarivejšie. Vodu, alebo víno si prinesie klient podľa vlastného výberu. Tekutina, ktorá obsahuje alkohol po modlitbe mení aj svoju farbu, vôňu a chuť. Do vína pre ženy sú sprostredkovávané jemnejšie - pasívne – ženské žiarenia a chuť vína je potom jemnejšia, ako chuť vína prineseného klientom. Do vína pre mužov sú sprostredkovávané hrubšie – aktívne – mužské žiarenia a chuť vína je potom ostrejšia, ako chuť vína prineseného klientom.

 

Výber produktov pre klienta

10€/jeden výber

Pre jedného klienta prebieha výber individuálnym spôsobom v zmysle jeho momentálnych potrieb. Klient si môže vybrať za sumu jedeného výberu jeden druh produktu z uvedených možností:

 • farebnej terapie,
 • olejov,
 • farebných náramkov JASPIS,
 • zloženia Bachových kvetov,
 • Schüsslerových solí,
 • homeopatík,
 • doplnkov výživy,
 • čajových zmesí,
 • iných produktov...
   

 

Objednávky telefonicky na čísle: +421 903 725 876

Späť na začiatok