Ponuka

Prednášky o ženách

MP3 "Úloha ženy"

Aká je úloha ženy, aká je dôležitá, a kde všade je jej pôsobenie nevyhnutné. Prednáška vhodná aj pre mužov, ak majú snahu lepšie pochopiť ženský princíp...Wink

MP3 "Žena a muž"

Pár praktických príkladov ako to býva, a ako by to malo byť.... O nadväzovaní vzťahu ženy s mužom, a aj čo potom...Smile

MP3 "Materstvo"

Materstvo je cnosť, ktorú keď žena správne sprostredkováva, mali by k nej ostatní vzhliadať s úctou...a verte, že každá žena má k tomu schopnosť bez ohľadu nato, či má svoje detičky, alebo nie...

MP3 "Starostlivosť o telá"

 "...aby sa obaly, teda telá rešpektovali ako z Božej milosti zverený majetok a podľa toho sa s nimi zaobchádzalo. Prirodzene nielen na pozemské telá, ale na všetky obaly vo stvorení, ktoré sú predsa dané v prvom rade vždy len na podporovanie vývoja duchovného alebo bytostného jadra, musí sa tiež vždy hľadieť v čistote!"

MP3 "Harmónia domova"

"Snaha o vytváranie domova, aby bol dôverný, príťažlivý, harmonický... Lenže domov chápaný v širokom zmysle, nie azda len ako malé obydlie pozemských ľudí..."