Ponuka

11 01 Za Siedmimi Horami

Život je Pohyb; Život je Zmena; hovorí sa.
Alebo Pohyb je Život; Zmena je Život?
Čo sa pohybuje a mení, nesie v sebe život? Čo sa pohybuje a mení, bolo niečím oživené?
Čo sa pohybuje a mení, prijalo energiu k pohybu a zmene?
K pohybu a zmene je potrebná Energia?

- syati -

 

1. Kríza v Energii, Energia v Kríze?
alebo Teória Všetkého - 1.časť
Energia...
Nevyhnutné predjedlo
Je tu ale jedno veľké ALE
Čistá Energia a Perpetuum mobile?

 

2. Kríza v Energii, Energia v Kríze?
alebo Teória Všetkého - 2.časť
MAXWELL by sa čudoval
Elektromagnetické pole neorané
Túžba po Rovnováhe
Na potoku Mlyn
Náboj a potenciál

 

3. Kríza v Energii, Energia v Kríze?
alebo Teória Všetkého - 3.časť
Jej výsosť, Gravitácia!
Fyzika + Psychológia = neMožné?
Teória Chirality - (Dva v Jednom)
Všetko v Jednom
Záver

 

4. VEDA či VIERA
Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 1.časť
Úvod
Ako sa to všetko začalo ?
Najväčšie dôkazy „podporujúce“ evolučnú teóriu (Ikony Evolúcie) <--break->
Ikony Evolúcie \ Millerov experiment

 

5. VEDA či VIERA
Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 2.časť
Ikony Evolúcie \ Haeckelove embryá
Ikony Evolúcie \ Haeckelove embryá \ Homológie
Ikony Evolúcie \ Haeckelove embryá \ Podobnosť
Ikony Evolúcie \ Archeopteryx
Ikony Evolúcie \ Darwinov Strom Života
Ikony Evolúcie \ Darwinov Strom Života \ Kambrijská explózia
Ikony Evolúcie \ Chýbajúce vývojové články
Priepasť fauny a flóry
Vedecký nesúhlas s evolúciou

 

6. VEDA či VIERA
Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 3.časť
Veľký Tresk
Kozmologický argument zvaný „Kalam“
Alternatívne teórie vzniku vesmíru

 

7. VEDA či VIERA
Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 4.časť
Presne nastavený vesmír
Prvky potrebné pre život

 

8. VEDA či VIERA
Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 5.časť
Dôkaz biochémie
Nezjednodušiteľne Zložitý Systém

 

9. VEDA či VIERA
Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 6.časť
Biologické InFormácie – DNA
Alternatívne teórie vzniku života
Úžasná DNA

 

10. VEDA či VIERA
Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 7.časť
Dôkaz vedomia, záhada mysle
Realita duše
Osobný Stvoriteľ?
Zhrnutie
Záver

 

11. Dôležité doplnenie
k dokumentu zverejnenému na www z7h sk,
VEDA či VIERA - Evolúcia či Inteligentný Tvorca
(pôvodne nazvanému  List „NULA“ – Vo SvetleVEDY)
pojednávajúcom o otázke
Darvinizmu versus Kreationizmu.

 

12. „2012“
Odvádzanie pozornosti od podstaty
Rok 2012 - Koniec Mayského kalendára, Koniec sveta,
Posledný Súd, Súdny deň, Apokalypsa, Koniec všetkých dní,
Výbuch či Rozpolenie zemegule, Celosvetová atómová vojna,
Zánik civilizácie či celého ľudstva,...