Ponuka

Naše knihy

Objednávky kníh: +421 903 725 876, jaspis@peruno.sk

 

Koledov Dar Slovenom 2024

Nové Mesiace Slovenov

Nový Slovenský prírodný kalendár

V cene 15,- € máte kalendár a prístup k programu Nové Mesiace Slovenov počas celého roku 2024 na našej stránke www.yaspis.sk/koledov-dar-slovenom/nms.htm   

Objednávky na kalendár: jaspis@peruno.sk (heslo k programu zašleme na mail) - spôsob doručenia kalendáru: osobne Poľný Kesov 208 alebo poštou s príplatkom za poštovné

Copyright © JASPIS Poľný Kesov   Všetky práva zvlášť prekladu sú vyhradené.  ISBN 978–80–570–5516–7   EAN 9788057055167

Koledov Dar Slovenom 2024 - podporná stránka k nášmu novému kalendáru »»

Zoznam videí na YouTube Koledov Dar Slovenom 2024 »»

 

ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU

4€

JASPIS ponúka Vám a Vašim priateľom knihu ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU.

Táto kniha je vytvorená ku pomoci ženám, ktoré sa snažia byť dobré a láskavé víly, aby sa im ľahšie chápali a riešili rôzne životné situácie, ktoré im ešte stále nedovoľujú napĺňať vnútornú harmóniu.

Keď je vám ťažko a neviete čo máte robiť, neviete sa rozhodnúť, vráťte sa do detstva, kedy bola vaša duša čistá a skúste poprosiť dobrú  vílu. „Pane, prosím ťa, čo by teraz spravila dobrá víla, alebo čo by povedala dobrá víla?“

Skutočné zmeny idú z vnútorného chcenia a túžby každej ženy. Skúsme sa správať v živote presne tak, ako keď začneme tancovať - s  nehou, radostne, bez akéhokoľvek hnevu, s prejavením svojho pekného a dobrého „ja“, s uvoľnením a hlavne s vnútornou Čistotou a  Láskou.

Pretože Čistota sú koľajnice pre Lásku.

ZZTO

  

 

Obsah knihy :

      Úvod
  1.   PÔVOD A VÝZNAM ORIENTÁLNEHO TANCA
  2.   Pôvod orientálneho tanca
  3.   Význam a využitie orientálneho tanca v minulosti
  4.   POHYBY A PRVKY
  5.   Základná charakteristika orientálneho tanca
  6.   Rozbor jednotlivých pohybov a prvkov a ich vplyv na zdravie
  7.   Základný postoj
  8.   Pohyby panvou
  9.   Boky
  10.   Hrudník
  11.   Ramená a plecia
  12.   Paže a ruky
  13.   Hlava
  14.   Shimmy – trasenie - vibrácie
  15.   Kroky
  16.   ČO ŽENE TANEC PRINÁŠA
  17.   Terapeutické účinky orientálneho tanca
  18.   Záver

 

Koledov Dar Slovenom

9€

JASPIS ponúka Vám a Vašim priateľom knihu Koledov Dar Slovenom.
Prináša pôvodné Posolstvo Lásky Všemohúceho Triglava - Pána Ježiša, pôvodné Posolstvo Vôle Všemohúceho Triglava - Pána Imanuela a pôvodnú vieru našich predkov vo Všemohúceho Triglava, Svaroga, Svarožica, Jasuňa, Perúna, Svjetovida, Beloboga, Cernboga, Chorsa, Velesa, Striboga, Ogneboga, Semaregeľa a množstvo ďalších Bytostí Božia a Bytostí Rodov Božských.

Prostredníctvom inšpirácie z Blahoslavenstiev a prvých deviatich prednášok z Posolstva Grálu dáva množstvo praktických príkladov ako zmysluplne využívať náš život k blahu nás i našich blížnych. Popisuje poznanie našich predkov o stavbe Stvorenia a Bytostiach Prírody. Vysvetľuje proces Posledného súdu a priebeh Osobného súdu človeka po pozemskej smrti. Obnovuje poznanie Bytostí Slnečnej sústavy, vysvetľuje pôsobenie Svarogovho, Perúnovho a Svjetovidovho kola a poukazuje na skutočný význam Dvojkríža.

Tento Dar neprináša nové náboženstvo, je výhradne pre jednotlivca, ktorý sa snaží žiť podľa Slova Všemohúceho Triglava, zvestovaného Prorokmi, Zvestovateľmi a Synmi Všemohúceho Triglava mnohokrát v minulosti mnohým kultúram. Na Svetových hodinách nastal čas, kedy nestačí hromadne v Slovo Všemohúceho veriť, kedy má ľudský duch ako jednotlivec vyvinúť snahu žiť podľa Slova Všemohúceho, bez ohľadu na svoju vieru, národnosť, rasu či pohlavie, aby sa touto svojou snahou žiť podľa Slova stal Slovenom.

Koledov Dar Slovenov

  

 

Obsah knihy :

      Vstávajte Sloveni!
      Úvod
  1.   Velebenie Triglava
  2.   Nový Zákon - Blahoslavenstvá
  2.1.   Prvé Blahoslavenstvo
  2.2.   Druhé Blahoslavenstvo
  2.3.   Tretie Blahoslavenstvo
  2.4.   Štvrté Blahoslavenstvo
  2.5.   Piate Blahoslavenstvo
  2.6.   Šieste Blahoslavenstvo
  2.7.   Siedme Blahoslavenstvo
  2.8.   Ôsme Blahoslavenstvo
  3.   Nové Posolstvo Grálu - Vo Svetle Pravdy
  3.1.   Čo hľadáte?
  3.2.   Prebuďte sa!
  3.3.   Mlčanie
  3.4.   Vzostup
  3.5.   Zodpovednosť
  3.6.   Osud
  3.7.   Stvorenie človeka
  3.8.   Človek vo Stvorení
  3.9.   Dedičný hriech
  4.   Najvyšší Všemohúci Triglav, Syn Boží - Ježiš - Kristus, Syn Človeka - Imanuel - Svarog, Prastvorenie a Stvorenie - Svarga
  4.1.   Najvyšší Všemohúci Triglav
  4.2.   Syn Boží - Ježiš - Kristus
  4.3.   Syn Človeka - Imanuel - Svarog
  4.4.   Prastvorenie a Stvorenie - Svarga
  4.4.1.   Prastvorenie
  4.4.2.   Stvorenie
  4.4.3.   Kruh Hmotností
  5.   Kocka Svetov a vývoj ľudského ducha, Svjetovijed, Bytosti Božia a Bytosti Rodov Božských v Neskoršom Stvorení, Posledný súd
  5.1.   Kocka Svetov a vývoj ľudského ducha
  5.2.   Svjetovijed
  5.3.   Bytosti Božia v Neskoršom Stvorení
  5.4.   Bytosti Rodov Božských v Neskoršom Stvorení
  5.5.   Posledný súd
  6.   Triglav Slnečnej sústavy, Osobný súd ľudského ducha po pozemskej smrti, Bytosti Božia a Bytosti Rodov Božských v Slnečnej sústave
  6.1.   Triglav Slnečnej sústavy
  6.2.   Osobný súd ľudského ducha po pozemskej smrti
  6.3.   Bytosti Božia a Bytosti Rodov Božských v Slnečnej sústave
  6.3.1.   Svarogovo kolo našej Slnečnej sústavy
  6.3.2.   Perúnovo kolo našej Slnečnej sústavy
  6.3.3.   Svjetovidovo kolo našej Slnečnej sústavy
 6.3.3.1.   Vyšeň
 6.3.3.2.   Lelo
 6.3.3.3.   Letenic
 6.3.3.4.   Radegast
 6.3.3.5.   Koledo
 6.3.3.6.   Krojšeň
  6.3.4.   Ognebog Semaregeľ
  6.3.5.   Bytosti Rodov Božských v Slnečnej sústave
  7.   Slnečná sústava a vývoj ľudského ducha, Mesiac a Zem, Človek a Spoločnosť
  7.1.   Slnečná sústava a vývoj ľudského ducha
  7.1.1.   Slnečné sily - Nová Astrológia Slovenov
  7.1.2.   Planetárne sily
  7.2.   Mesiac a Zem
  7.3.   Človek a Spoločnosť
  8.   Záver
  9.   Skutočný význam Dvojkríža

 

 

VO SVETLE POZNANIA

7€

 

JASPIS ponúka Vám a Vašim priateľom knihu Vo Svetle Poznania.

Kniha obsahuje prvých šesť stupňov vedúcich človeka nahor ku Svetlu podľa pôvodného diela Abdruschina: Vo Svetle Pravdy. Prináša mnohé príklady zo života, ako pomocou Zákonov Stvorenia vylepšiť svoj tvorivý i osobný život, ako si nájsť toho pravého partnera, či partnerku i prácu, ktorá človeka baví a prináša mu pozemskú obživu. Ukazuje ako prevziať zodpovednosť za svoj život do svojich rúk a riadiť si tak svoj osud – „svoje žatvy“ vedomou „sejbou“ v chcení, myslení, reči a konaní.

Vo Svetle Poznania

 

Obsah knihy :

      Úvod   Pribina Chariotov
  0.1.   Ku sprevádzaniu! Úvod z knihy Vo Svetle Pravdy   Abdruschin
  0.2.   Ku sprevádzaniu! Úvod z cyklu Vo Svetle Poznania   Pribina Chariotov
  1.1.   Čo hľadáte? Prednáška z knihy Vo Svetle Pravdy   Abdruschin
  1.2.   Čo hľadáte? Prednáška z cyklu Vo Svetle Poznania   Pribina Chariotov
  2.1.   Prebuďte sa! Prednáška z knihy Vo Svetle Pravdy   Abdruschin
  2.2.   Prebuďte sa! Prednáška z cyklu Vo Svetle Poznania   Pribina Chariotov
  3.1.   Mlčanie. Prednáška z knihy Vo Svetle Pravdy   Abdruschin
  3.2.   Mlčanie. Prednáška z cyklu Vo Svetle Poznania   Pribina Chariotov
  4.1.   Vzostup. Prednáška z knihy Vo Svetle Pravdy   Abdruschin
  4.2.   Vzostup. Prednáška z cyklu Vo Svetle Poznania   Pribina Chariotov
  5.1.   Zodpovednosť. Prednáška z knihy Vo Svetle Pravdy   Abdruschin
  5.2.   Zodpovednosť. Prednáška z cyklu Vo Svetle Poznania   Pribina Chariotov
  6.1.   Osud. Prednáška z knihy Vo Svetle Pravdy   Abdruschin
  6.2.   Osud. Prednáška z cyklu Vo Svetle Poznania   Pribina Chariotov

 

 

Objednávky kníh: +421 903 725 876, jaspis@peruno.sk

Na začiatok