Ponuka

JASPIS 04

04 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

4. Vzostup

Abdruschin

 

Vy, ktorí usilujete o poznanie, nezaplietajte sa do siete, ale staňte sa vidiacimi!

04 01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

Prikázanie štvrté

MÁŠ CTIŤ OTCA I MATKU!

 

Toto prikázanie nechal Boh dať ľudstvu. Vyvolalo to ale nesmierne duševné boje. Nejedno dieťa, nejeden dospelý ťažko zápasili s tým, aby najhrubším spôsobom neporušili práve toto prikázanie.

04 02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Štvrté Blahoslavenstvo

 

"Blahoslavení tí, ktorí túžia po spravodlivosti; pretože oni spravodlivosti dôjdu.

Ak sa domnievate, že trpíte bezprávie, vtedy pozrite na ľudí, ktorí sú vašimi blížnymi a odčiňte všetko, čo ste im kedy urobili. Tiež vtedy, keď sa domnievate, že ste v práve! Žiadny človek nemá právo pripravovať druhému bolesť a utrpenie! Ak budete v tomto smere čistí, potom ani vám žiadny človek neučiní bezprávie, pretože bude zahanbený veľkosťou vášho ducha!"

04 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Štvrtá prednáška „Vzostup“ a číslo štyri.

 

Štvorka je v Zákone čísiel Príroda.

04 02 03 Vo Svetle Poznania

vo svetle poznania4. Vzostup

Pribina Chariotov


Hovorili sme si v predchádzajúcich troch prednáškach, aby si človek zachovával vnútornú Čistotu a Chcenie k dobrému hutnil v Mlčaní, že to je to najdôležitejšie, ak sa chce dostať nahor. Žiadna iná cesta nahor ku Svetlu nevedie. K poznaniu Zákonov Božích vedie veľa ciest. Cez zvestované Slovo, rôznych prorokov, rôzne náboženstvá, Ľudovú múdrosť, Zákony fyzikálne... To všetko sú cesty k poznaniu Zákonov Božích. Ale na to, aby človek kráčal nahor ku Svetlu nestačí len spoznať Zákony Božie, človek musí podľa Zákonov Božích, teda podľa Živého Slova Božieho žiť.

04 03 01 Slovo

SLOVO a čo z toho vyplýva!

Eduard Hurta - Bratislava

 

SLOVO. Týchto zdanlivo bezvýznamných, jednoduchých päť písmen nehovorí mnoho o sebe. Ale ak pôjdeme až k prapôvodu jeho vzniku, dostaneme úplne iný obraz. K tomu nám dopomôže „kniha kníh“, ako sa hovorí v Biblii. V nej sa píše:

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.“ A ďalej Boh povedal: „Buď Svetlo a bolo Svetlo“.

04 03 02 Báseň

Vstávajte Sloveni!

Juraj Sitár

 

Vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel,

Stvoriteľ – Najvyšší na Vás dnes pozrel!

04 03 03 Kniha

hromnik

Sloveni / Slováci kde sú vaše korene?

Cyril A. Hromník

 

Úplne nový a objavný pohľad na pôvod našich predkov. Podľa najnovších u nás dosial knižne nepublikovaných výsledkov výskumu tu naši predkovia dokázateľne žili už pred 5 000 rokmi! Prevratné a prekvapujúce fakty, ktoré neboli doteraz zverejnené a knižne publikované.

Knihu Sloveni / Slováci kde sú vaše korene? vydalo vydavateľstvo RNDr.Ján Bienik CSc. - EKO-KONZULT. Knihu si môžte vo vydavateľstve objednať cez email: eko-konzult@chassco.sk.

04 04 02 Sloveni

SLOVENSKO

Hermann Wenng

 

1. Slovensko je zemou pravzniku. Všetky jeho pohľady smerujú na juh – slnku v ústrety, k Svetlu. Z vrchov, ktoré túto zem obliehajú, tryskajú a šumia živé vody; všetky (okrem Popradu) tečú k juhu. A jej ľud je ako tie hory – sú to prírode blízki horali, večnej Božej láske tak blízko stojaci ako bytostní, títo malí služobníci Božskej vôle a Lásky, ktorým sa v mnohom podobajú. Vo svojom spoločnom žití zrástli tiež úzko so zvieratstvom tak, ako nikde inde.

04 05 01 JASPISNÍČEK

ocista

Belojar - očista

Karolínka Sitárová

 

Práve teraz je obdobie očisty duše. Duša by mala byť čistá a farebná. Ak sa tam objavia nejaké čierne fľaky, treba ich dať odtiaľ preč. A to čo najskôr, aby nenarástli na ešte väčšie.

04 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Belojar

Belojar - Znamenie Baran

Juraj Sitár

 

Belojar je vládcom prvého znamenia Baran v Svjetovidovom kole našej Slnečnej sústavy. Je prvou z dvanástich bytostí Zodiaku – kruhu oduševnelých bytostí. Naši predkovia ich nazývali Bytosti Božia. Sú to Bytosti vĺn Svetla – priame sily Bytostného.

04 07 04 Bytosti prírody

belojar

Belojar a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárBelojar učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Dobrotu do dennodenného života. 20.3.2017 o 11:17 SEČ preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, s bielym rúchom choď do nových začiatkov, zver sa do Vôle Všemohúceho Triglava a prijmi Novú silu do Nového kolobehu!“

04 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Belojar

Terapia farbami - červená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo červenej farby vo svojej žive (aure).

04 08 01 Reflexná terapia

nozky

Baran – hlava

Radka Remenárová

 

 

Znamenie Baran má na starosti hlavu a v trigóne (program „Nové hodiny Slovenov“) pôsobí spolu so znameniami Lev, ktorý ovláda srdce a Strelec, ktorý ovláda stehná a bedrové kĺby.

 

04 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Choroba ako pomoc na ceste životom

MUDr. Ivan Rusnák

 

Vychádzajúc  z uvedených prístupov a predpokladov, budeme spoločne hľadať nový pohľad na choroby človeka. Pokúsime sa v jednoduchých, ale logických súvislostiach  pochopiť význam choroby a tým i nájsť skutočné príčiny a nové prístupy k  liečeniu chorôb.

04 10 01 Výchova a vzdelávanie

4 Dobré rady pre riešenie súčasných chýb a pokrivení

Miroslav Kysucký

 

Vyriešenie všetkých chýb a pokrivení, ktoré sú v súčasnej výchove a vzdelávaní, je dlhodobý proces. Ak má byť úspešný, tak sa doňho musí zapojiť veľa ľudí, ktorí chcú tvorivo vylepšovať súčasný stav.

04 11 01 Za Siedmimi Horami

VEDA či VIERA

Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 1.časť

- syati -

 

Úvod

Ako sa to všetko začalo ?

Najväčšie dôkazy „podporujúce“ evolučnú teóriu (Ikony Evolúcie) <--break->

      Ikony Evolúcie \ Millerov experiment