04 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Belojar

Belojar - Znamenie Baran

Juraj Sitár

 

Belojar je vládcom prvého znamenia Baran v Svjetovidovom kole našej Slnečnej sústavy. Je prvou z dvanástich bytostí Zodiaku – kruhu oduševnelých bytostí. Naši predkovia ich nazývali Bytosti Božia. Sú to Bytosti vĺn Svetla – priame sily Bytostného. Ich ukotvenie je v štyroch Bytostiach pri tróne Najvyššieho Všemohúceho Triglava: v Božej Múdrosti – Baranovi, Božej Dobrote – Býkovi, Božej Moci – Levovi a Božej Sile – Orlovi, ktoré sú štyrmi Božími atribútmi – piliermi celého Stvorenia. Vyžarovanie týchto Božích atribútov sa v strednej časti jednotlivých úrovní Stvorenia (myslené zhora nadol) transformuje na trikrát – zo štyroch na dvanásť. Každý Boží atribút sa dá do Neskoršieho Stvorenia „kardinálne prinášať“, dá sa v ňom „pevne zobrazovať“ a „pohyblivo zužitkovávať“.

V úrovni pod kruhom Duchovne-Bytostného – v ktorom je i pôvod zárodkov ľudského ducha, a nad kruhom Hmotností – v ktorom sa nachádza i náš vesmír, je ešte kruh Len-Bytostného. V najvyššej časti kruhu Len-Bytostného je Walhalla – hrad, ktorý je napodobeninou Hradu Grálu. Nastáva tu transformácia Priamych síl Bytostného a z Walhally pôsobí nadol až do Neskoršieho Stvorenia – do kruhu Hmotností dvanásť Bytostí Božia. Na čele týchto dvanástich Bytostí Božia i všetkých Bytostí, starajúcich sa o vývoj Neskoršieho Stvorenia – o hmotnosti, stojí Bytosť, ktorú naši predkovia pomenovali Perúno.

Perúno je najvyššou Bytosťou z kruhu Len-Bytostného. Podobne, ako je Syn Človeka – Imanuel – Svarog Svetlom Stvorenia – Svetlom Svargy, je Perúno Bleskom Vyžarovania Svetla – „Bohom Blesku“ v kruhu Len-Bytostnom. Je vo svojom pôsobení „spojnicou“ Vyžarovania Svetla zhora nadol. Neprestajne prijíma Vyžarovanie Svetla, čo je vidieť ako nepretržitý prúd nepredstaviteľných Bleskov Vyžarovania Svetla zhora až k nemu, pričom v ňom i vôkol neho nastáva transformácia vyžarovania Svetla, ktoré potom opäť vo forme Bleskov preniká dolu do hmotností. Samotná transformácia spočíva v rozvetvení pôsobenia Bytostí Božia zo 4 pri tróne Najvyššieho Všemohúceho Triglava na 12 Bytostí Božia pri tróne Perúna.

Okrem Priamych síl Bytostného sú zakotvené pri tróne Perúna aj Krúživé sily Len-Bytostného – Bytosti častíc Svetla zabezpečujúce základné pohyby všetkých Hmotností. 12 Bytostí Božia a osem druhov pôsobení Krúživých síl Len-Bytostného pri tróne Perúna tvorí hlavné stĺpy pre Neskoršie Stvorenie. Všetky druhy žiarení Priamych síl Bytostného i Krúživých síl Len-Bytostného Perúno neprestajne vysiela nadol, čo je vidieť ako nepretržitý prúd nepredstaviteľných Bleskov Vyžarovania Svetla od Neho dolu do hmotností, do stredu Kocky Svetov a odtiaľ pulzuje ďalej toto vyžarovanie do celého Vesmíru. Zjednodušene sa dá povedať, že Perúno touto svojou činnosťou hýbe „kolesami“ Vesmíru.

Činnosť Perúna označovali všetky kultúry rovnako ako „Boha blesku a hromu“. Samotné meno, ktoré tejto Bytosti dávali bolo však rôzne, vyplývajúce z jazyka týchto kultúr. Presne tak ako žabu nazývajú Gréci, Rimania, či Germáni iným slovom ako Slovania, aj meno tejto Bytosti je iné. Gréci túto Bytosť nazývajú Zeus, Rimania Jupiter, Germáni Donar a Slovania Perúno. Činnosť tejto Bytosti a atribúty jej moci sú však rovnako popisované, teda vieme, že ide o popis tej istej Bytosti. Paralelu popisovania tej istej Bytosti môžeme nájsť nielen u Perúna, ale u všetkých ostatných „starých Bohov“ minulosti.

Pozrime sa teraz na začiatok Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy. Dňa 20.3.2017 vstupujeme do prvého ročného obdobia Jar. „Vladárske žezlo“ preberá Vyšeň, ktorý svojou silou dáva impulz k vytváraniu ročného obdobia Jar a prináša energiu vetra. „Vládne“ Bytostiam Belojar – znamenie Baran a Lado – znamenie Býk. V rámci Svjetovidovho kruhu je zlom od studených energií k teplým energiám. Je čas na jarnú očistu. Počas dorastania Mesiaca od prvého Novu po jarnej rovnodennosti dodávame telíčku stavebné látky – koloidné minerály, zeolit, mumio... Počas cúvania Mesiaca od prvého Splnu po jarnej rovnodennosti očisťujeme telíčko od nečistôt nabraných v zimnom období. Môžeme urobiť jarnú žihľavovú kúru. Mladú žihľavu treba len ? min. lúhovať a piť 2 litre denne po dobu minimálne 3 dní, no môžeme samozrejme i dlhšie (5, 7 či 12 dní).

Vodcovská bytosť Vyšeň dáva ľudskému duchu Znamenie:
„Človeče, s nástupom Novej jari choď vyššie po špirále, znovu si postav latku vyššie, aby si vedome kráčal nahor ku Svetlu!“

Jarnou rovnodennosťou začína nové Svjetovidovo kolo. Tak, ako hospodár na jar robí jarné upratovanie a plánuje si nový prírodný rok, má každý človek s očisteným rúchom a jasným Novým cieľom vstúpiť do Nového kolobehu. Božiu Pravdu má znovu viac precítiť a uskutočňovať vo svojom živote, aby sa v Novom kolobehu znovu pozdvihol vyššie na svojej osobnej ceste ku Svetlu. Kráča tak svojím pozemským bytím v jednotlivých kolobehoch akoby po špirále neustále vyššie – nahor ku Svetlu.

Prvú polovicu ročného obdobia Jar od 20.3.2017 do 19.4.2017 má na starosti Belojar – vládca Znamenia Baran. Naša planéta Zem vstupuje do červeného vyžarovania znamenia Baran. Bytosť Zodiaku, ktorú naši predkovia pomenovali Belojar, učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Dobrotu do dennodenného života, nesie od Najvyššieho Triglava list a dáva ľuďom Znamenie:
„Človeče, s bielym rúchom choď do nových začiatkov, zver sa do Vôle Všemohúceho Triglava a prijmi Novú silu do Nového kolobehu!“

Ak chceme správne prinášať Božiu Dobrotu do dennodenného života, musíme vybieliť svoje rúcho, udržovať krb svojich myšlienok čistý a byť schopní zveriť sa do Vôle Všemohúceho a prijať Jeho Silu. Ak chce človek prinášať viac dobra, viac dobrého v akejkoľvek oblasti života, tak musí vedieť, že jeho svietivosť je „mostom“ v tomto procese a je možné ju zosilniť jedine čistením svojho rúcha, čo neustále ľuďom pripomínal Pán Ježiš. Je poľutovania hodné, že napriek tomu, že aj pred ním zvestovatelia a proroci poukazovali na túto nutnosť, do dnešných dôb to robíme nesprávne. Ak chceme viac dobra, viac dobrého, začneme čistiť nie svoje rúcho, ale rúcho svojich blížnych! Je najvyšší čas starať sa o svoje rúcho a byť príkladom ostatným v tejto starostlivosti – správne si riadiť svoj život a nie chcieť riadiť život blížnych! To musí každý človek sám za seba svojou slobodnou vôľou.

Ak žijeme, alebo nežijeme v zmysle predchádzajúcich odporúčaní, prejaví sa to opäť na našom zdraví, alebo ochorení! Hypotalamus ovláda pomocou červeného vyžarovania Barana prácu našej hlavy, ktorá „riadi“ celé naše telo. Ak niečo nechceme čistiť na svojom rúchu, prenesie sa to cez našu hlavu do nášho tela. Hlava v riadiacom procese nechce očisťovať presne tú časť tela, ktorá súvisí s naším duševným prežívaním. Samozrejme, ak niečo chceme čistiť na svojom rúchu, prenesie sa to cez našu hlavu do nášho tela tak, že hlava v riadiacom procese začne očisťovať presne tú časť tela, ktorá opäť súvisí s naším duševným prežívaním.

Ak žijeme tak, ako nás nabáda Belojar, všetky naše „riadiace procesy“ sú v poriadku. Ak tak nežijeme, „riadiace procesy“ sú slabšie, alebo nedostatočné pre správnu funkciu určitej časti nášho tela. Samotná hlava má pritom zoslabenú činnosť, čo sa prejaví i jej ochorením. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že hlava je nástrojom nášho ducha, pre jeho prejav v hmotnosti. Je v nej mozog, ktorého prejavom je rozum. Prejavom nášho ducha je cit. Všetci máme na Zemi v „riadiacom“ procese len dve možnosti. Svojím nástrojom – rozumom rozmýšľať výhradne nad tým, ako urobím to, čo cítim svojím duchom, alebo rozmýšľať nad dôvodom, prečo to nespraviť. V prvom prípade je potom rozhodnutie z citu, teda cituplné, v druhom prípade nasleduje rozhodnutie rozumom bez citu a je teda bezcitné. Spätné účinky z týchto rozhodnutí nám samozrejme dajú patrične najavo, ako si riadime svoj život! V duchovných príčinách chorôb sa správne hovorí, že ak si neriadime správne svoj život, prejaví sa to na našej hlave. V astromedicíne sa hovorí, že hlavu ovláda Baran.

Ak človek neprecítil Znamenie Belojara, či nie je ochotný ho používať v dennodennom živote, tak nezvláda červenú energiu Barana a zoslabuje jej účinok. Žiaľ, väčšina našich hláv je totálne vyčerpaná mudrovaním, stresom, bolesťou, migrénou, sklerózou, Parkinsonom, Alzheimerom, nádorovým ochorením, technikou...

Ak sa snažíme žiť podľa znamenia Belojara, zabezpečujeme si tým dostatok čistého červeného vyžarovania znamenia Baran, ovplyvňujeme tým správnu činnosť červenej čakry (zdola k rozkroku), červeného meridiánu (dráhy pankreasu a sleziny) a udržujeme zdravie a správnu činnosť hlavy.

Pri ochoreniach hlavy z nedostatku červeného vyžarovania máme väčšinou súčasne veľa doplnkového zeleného vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme červeným svetlom, alebo sa pozeráme na červenú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na hlavu dáme zelenú čiapku, alebo šatku. Fyzikálne tým odrážame od seba zelené vyžarovanie a kumulujeme v organizme červené vyžarovanie. Pri ochoreniach hlavy vyplývajúcich z prebytku červeného vyžarovania máme väčšinou súčasne málo doplnkového zeleného vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme zeleným svetlom, alebo sa pozeráme na zelenú farbu.

S týmito dvomi doplnkovými farbami súvisí naše citové prežívanie. Zelená prislúcha znameniu Váhy, ktoré ovláda obličky a na nich sa premietajú naše citové prežitia. Ak rozumom premýšľame nad tým, ako urobiť to, čo cítime, naše rozhodnutie je z citu a cituplná sejba prinesie cituplnú žatvu – cituplné prežívanie. Naše červené i zelené vyžarovanie je čisté a vyrovnané – hlava i obličky sú v poriadku. Ak rozumom premýšľame nad tým, prečo nespraviť to, čo cítime, naše rozhodnutie je iba z rozumu – bez citu a bezcitná sejba prinesie bezcitnú žatvu – bezcitné prežívanie. Naše červené i zelené vyžarovanie je zakalené, pričom vo väčšine prípadov červené slabne a zelené zosilňuje. Oslabená hlava umožní zosilnenému vnútroobličkovému tlaku „strieľať“ rovno do nej, čo sa prejavuje bolesťou obličiek, krížov, krčnej chrbtice, hlavy, očí, alebo kombináciou týchto bolestí.

Liečbu – zharmonizovanie týchto dvoch vyžarovaní prevádzame najmä prechádzkou v zelenom lese. Zeleň stromov odráža zelené vyžarovanie a kumuluje v lese nesmierne množstvo červeného vyžarovania. Pobytom v lese sa doslova „nabijeme“ týmto červeným vyžarovaním, ktoré stúpne v našom tele na normálovú hodnotu – ľudovo sa hovorí, že v ňom načerpáme silu, ktorá sa zobrazuje červenou farbou. Je však veľmi dôležité, aby červené vyžarovanie nezosilnelo v našom tele natoľko, že by nám „roztrhlo“ hlavu. V Božom Stvorení je však všetko úžasne zariadené. Aj na našej Zemi tam, kde ešte nesiahla naša ruka je možnosť nerušene prijímať správne množstvo jednotlivých vyžarovaní. V zelenom lese sme síce „zaliati“ červeným vyžarovaním, ale očami vidíme zelenú farbu. Celé telo vstrebáva červené vyžarovanie, ale očami a pokožkou vstupuje do nás zelené vyžarovanie, ktoré zabezpečuje, aby sa červené doladilo do normálu. Táto vyváženosť doslova fyzikálne nastolí rovnováhu červenej a zelenej v našom tele, čo pociťujeme ako nesmiernu úľavu a vzostup síl. Vyžarovania znamení Baran a Váhy sú v našom tele medzi sebou v rovnováhe a ich celková intenzita je na normálovej hodnote – optimálnej pre náš organizmus.

V prvej polovici znamenia Baran od 20.3.2017 do 4.4.2017 spolupôsobia s Bytosťou Belojar ešte Bytosti Ptiščič a Rodič. V druhej polovici znamenia Baran od 4.4.2017 do 19.4.2017 Bytosti Zverenič a Maslenič. Ptiščič hovorí človeku: „Človeče, pýtaj sa ako vtáča: Kto som, prečo som tu, prečo som sem prišiel, kam smerujem, kam kráčam?!“, Rodič hovorí: „Človeče, pýtaj sa prečo si sa sem narodil?! Znovu sa zroď v duchu, staraj sa o seba ako o dieťa, buď ako dieťa znovuzrodený! Novou cestou choď nahor!“ , Zverenič hovorí: „Človeče, zver sa do Vôle Všemohúceho, buď pripravený na prijatie všetkého, čo ti v zákonoch prichádza!“, Maslenič hovorí: „Človeče, prijmi to najlepšie pre svojho ducha, čo ti prichádza! V spätných účinkoch, ktoré ti prichádzajú z minulých siatí, musíš vidieť extrakt, aby si vedel čo máš a čo nemáš na svojej ďalšej púti siať! Prijmi to pekné, aj to nepekné, oboje je pre teba extraktom ako maslo!“

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "JAR", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Baran a Býk.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2