04 07 04 Bytosti prírody

belojar

Belojar a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárBelojar učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Dobrotu do dennodenného života. 20.3.2017 o 11:17 SEČ preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, s bielym rúchom choď do nových začiatkov, zver sa do Vôle Všemohúceho Triglava a prijmi Novú silu do Nového kolobehu!“

V prvej polovici znamenia Baran od 20.3.2017 do 4.4.2017 spolupôsobia s Bytosťou Belojar ešte Bytosti Ptiščič a Rodič. V druhej polovici znamenia Baran od 4.4.2017 do 19.4.2017 Bytosti Zverenič a Maslenič. Ptiščič.

 

Obdobie Ptiščiča.

 

Ptiščič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, pýtaj sa ako vtáča: Kto som, prečo som tu, prečo som sem prišiel, kam smerujem, kam kráčam?!“

Prichádza Nová jar a Ptiščič nás nabáda: „Človeče máš sa pýtať ako vtáča, ktoré sa práve vyliahlo! Kto som? Odkiaľ a kam kráčam? Človeče, Ty si ten kto sa má pýtať. Ty musíš dať takú akciu, akú chceš dostať reakciu. Ty musíš klopať aby ti bolo otvorené, hľadať aby si našiel.“

Je to impulz k človeku, aby zvnútra formuloval otázky, na ktoré môže dostať od bytostných odpovede. Oni sú odborníci na akúkoľvek činnosť, ktorú my ešte len objavujeme. Oni už pracujú – budujú, no my sa ešte len máme stať pre Stvorenie užitočnými ľuďmi. Máme sa ich teda pýtať. My sme tie Ptice. My sme si stanovili v Novom kolobehu, že ideme riešiť to, čo sme doteraz nevedeli riešiť, ale bytostní to už vedia riešiť.

Napr. stanovil som si vylepšiť vzťah s matkou, dostal som k tomu silu, ale ešte stále neviem ako to urobiť.

Keď sa však začnem v tomto období Ptiščiča ako tá ptica pýtať, tak mi bytostný ihneď poradí.

Napr. každý deň keď pristupuješ k matke, tak za ňu popros. Dáva návody – ale len bezprostredne na našu konkrétnu otázku. Čím viac sa pýtame, tým viac sa dozvieme...

 

Obdobie Rodiča.

 

Rodič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, pýtaj sa prečo si sa sem narodil?! Znovu sa zroď v duchu, staraj sa o seba ako o dieťa, buď ako dieťa znovuzrodený! Novou cestou choď nahor!“

Rodič hovorí: „Človeče! Vytváraš novú sejbu, staraj sa o ňu ako o malé dieťa!“

Bytostní vysielajú svoje žiarenie súčasne smerom k prírode a súčasne smerom k ľudským duchom. Znamená to, že rovnako ako sa rodičovsky staráme o malú sadenicu, ktorú polievame, okopávame, hnojíme, pretrhávame burinu..., tak rovnako sa máme rodičovsky starať aj o naše duchovné sadenice – naše predsavzatia. Naše sejby síce dostali silu od Belojara, no napriek tomu ich musíme z láskou opatrovať.

Prečo k sebe a svojim predsavzatiam nepristupujeme tak, ako pristupujeme k dieťaťu učiacemu sa chodiť? Prečo sa v snahe o vylepšovanie nejakého škrípajúceho vzťahu po prvom neúspechu hneď vzdáme a sami seba bičujeme za našu neschopnosť. Sme netrpezliví a chceme mať stanovený problém do týždňa vyriešený. Je to ako keby sme vzali dieťa, ktoré sa začína učiť chodiť, išli s ním krôčik po krôčiku a keď ono spadne, tak to hneď v tej chvíli vzdáme a povieme mu, že je to zbytočné aby sa vôbec učilo chodiť, načo mu to bude, a že má na chôdzu veľmi slabé nohy...

U dieťaťa to ale takto predsa nerobíme – vezmeme ho za ruku a pobádame ho aby skúšalo ďalej, že odreté kolienko sa zahojí. Povieme mu, že aj my sme veľakrát spadli, kým sme sa naučili chodiť a skúšame to s ním ďalej. Toto je ten rodičovský prístup. Veď nakoniec ani od sadenice neočakávame, že za týždeň vydá úrodu.

My sami máme byť takýmto dieťaťom! O vlastnosti svojho ducha sa máme starať, aby sme sa vyvinuli. Bytostný Rodič nás nabáda byť ako rodič ku svojim predsavzatiam, aby sme sa nedali odbiť okolím, že to nezvládneme splniť... Pán Ježiš hovorí: „Buďte ako deti!" V prvom blahoslavenstve hovorí: „Blahoslavení prostí, lebo ich je Kráľovstvo nebeské!“ Nemáme mudrovať a špekulovať, ale ako deti priamo ísť k veci a rozmýšľať ako to spraviť... Dieťa nešpekuluje, keď chce hračku a maminka mu povie, že nemá korunky, tak dieťa neupustí a nezačne nariekať, že ono nikdy nebude mať tú hračku, ale hľadá riešenie: “...a keď dáte dokopy aj babkine korunky, už budeš mať dosť koruniek na hračku maminka?“ Dieťa sa nevzdá pri prvom neúspechu. Prostý neznamená hlúpy! Prostý keď niečo cíti, rozumom výhradne hľadá ako to spraviť! Ak začnem špekulovať ako sa to nedá spraviť – nie som detský, nie som prostý! Prostota je detská priamočiarosť!

 

Obdobie Zvereniča.

 

Zverenič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, zver sa do Vôle Všemohúceho, buď pripravený na prijatie všetkého, čo ti v zákonoch prichádza!“

Zvereničov impulz smerom k prírode znamená prebúdzanie zo zimného spánku a zverenie sa do Vôle Všemohúceho. Aj tu vidieť hlboký význam slov a mien ktoré naši predkovia vo vyciťovaní skutočnosti volili na pomenovanie sveta okolo seba. Zvieratá nemajú slobodnú vôľu ako človek, keďže ich oživujúce jadro (zvieracia duša) je bytostného pôvodu, preto napríklad u zvierat nejestvuje strach o svoju budúcnosť. Jednoducho zviera sa zveruje do Vôle Všemohúceho bez akýchkoľvek výhrad.

Zviera = viera + zveriť sa.

Rovnaký impulz však Zverenič posiela aj smerom k nám. Máme sa zveriť do Vôle Všemohúceho. Hovorí aby sme „dočistili“ naše vnútorné predsavzatie.

Ak napr. chcem niekomu pomôcť odkladať nepekné vlastnosti, tak táto moja snaha je čistá. Avšak nečistotou na tejto mojej dobrej snahe môže byť forma pomoci, ktorou toto odkladanie od daného človeka vyžadujem. Musím si uvedomiť, že správna forma pomoci má byť vo vektore dávania – nabádania a nie vo vektore brania – vyžadovania a očakávania polepšenia.

Musím už hneď na začiatku mojej dobrej snahy dočisťovať jej obsah i formu. Aby nebola forma pomoci v braní, pretože aj moja žatva na jeseň by bola v braní. Ak je forma pomoci v braní, tak žatvou nebude to, že niekomu pomôžem odložiť nepeknú vlastnosť a vylepšiť vzájomné vzťahy, ale žatvou bude to, že na jeseň bude niekto odo mňa niečo vyžadovať!

Zverenie sa do Vôle Všemohúceho súčasne znamená, že očakávam, že to, čo mi začne v spätných účinkoch prichádzať, bude vo Vôli Všemohúceho a nepochybujem o tom – nech by to bolo čokoľvek.

Zverenič – zveriť sa do Vôle Všemohúceho. Ak mi prichádza v žatve niečo pekné, nemám sa rozumom prehnane skromne uzavrieť spôsobom: „...ja si to nezaslúžim, mne to nepatrí...“ Keď mi niečo prichádza, tak mi to určite patrí – mám sa teda zveriť sa do Vôle Všemohúceho. Aj ak prichádza niečo nepekné, mám veriť tomu, že je to moja žatva, prijímať to, čo mi prichádza, neprotestovať proti tomu, mám sa z toho vedome poučiť, aby som to už nesial – má ma to obohatiť!

 

Obdobie Masleniča.

 

Maslenič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, prijmi to najlepšie pre svojho ducha, čo ti prichádza! V spätných účinkoch, ktoré ti prichádzajú z minulých siatí, musíš vidieť extrakt, aby si vedel čo máš a čo nemáš na svojej ďalšej púti siať! Prijmi to pekné, aj to nepekné, oboje je pre teba extraktom ako maslo!“

Maslenič. Najdôležitejším extraktom z mlieka je to najlepšie a to najfajnovejšie – maslo! Rovnako aj konkrétna duchovná snaha má svoj konkrétny extrakt – želaný cieľ. Takto je možné použiť pripodobnenie, že výsledkom duchovného snaženia je maslo. Ak neriešime vzťahy s blížnymi správne, máme ako sa hovorí: „...maslo na hlave!“

Maslenič nás svojim impulzom usmerňuje aby sme si pri riešení konkrétneho problému vybrali k náprave skutočne ten najdôležitejší problém – extrakt. Aby sme sa nesnažili naprávať nejakú svoju vlastnosť, ktorá by vyriešila problém len čiastočne, ale aby sme riešili to skutočne najhorúcejšie v konkrétnom probléme – extrakt.

Maslenič nám v našom sprostredkovávaní smerom navonok ukazuje, čo je tým extraktom vo veci, ktorú som sa rozhodol robiť – čo je tým maslom.

Ak sme si vybrali nesprávne alebo len čiastočné maslo, môže nás Maslenič korigovať. Upozorní nás: „Poriadne si sa spýtal Ptiščiča, aby ti poradil čo je pre teba v tejto chvíli najdôležitejšie?“ Tým najlepším extraktom pre zlepšenie nejakého vzťahu je u seba rozvinúť peknú vlastnosť, ktorú má dotyčný blížny, aby sa posilnila sympatia a odložiť u seba nepeknú vlastnosť, ktorá nás na dotyčnom blížnom rozčuľuje, aby takto pominula antipatia a potom nielen že nebude pnutie vo vzťahu, ale dokonca sa rozvinie harmónia.

Extrakt – maslo sa nachádza v oboch sférach – či sa jedná o niečo pekné alebo škaredé. Teda ak sme si sami stanovili čo ideme riešiť a nepýtali sme sa ako neznalé vtáča Ptiščiča, tak Maslenič nám poradí, ako vylepšiť formu nášho prejavu. Ak nepočúvneme jeho radu, tak niekde v premenení našej snahy „na drobné“ spravíme chybičku. Žiarenie Masleniča podporí okolnosti takým spôsobom, že všetci naokolo nám začnú v každodenných situáciách nepriamo pomenovávať túto našu chybičku – toto naše maslo na hlave.

Príklad 1: “Nemôžeš byť k tej tvojej manželke ohľaduplnejší?“ Náhle začneme všade narážať na nabádanie k ohľaduplnosti. Mám si uvedomiť, že ohľaduplnosť je v tomto prípade mojim extraktom a poďakovať: „Ďakujem Maslenič, tak táto moja pekná vlastnosť je v tejto chvíli najdôležitejšia k rozvinutiu u mňa, toto je to moje najväčšie maslo na hlave!“

Príklad 2: “Ty tvrdohlavec! Ja sa divím, že ťa tá tvoja žena už dávno nevyhodila z domu!“ Náhle začnem všade narážať na kritiku mojej tvrdohlavosti. Mám si uvedomiť, že tvrdohlavosť je v tomto prípade mojim extraktom a poďakovať: „Ďakujem Maslenič, tak táto moja zlá vlastnosť je v tejto chvíli najdôležitejšia k odstráneniu u mňa, toto je to moje najväčšie maslo na hlave!“

Hľadám, čo mi Maslenič priniesol ako exktrakt či v dobrom alebo v zlom.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "JAR", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Baran a Býk.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2