Ponuka

02-04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis svetlocervena

Terapia farbami - svetločervená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo svetločervenej farby vo svojej žive (aure).

Ak sme sa nenaučili správne precítiť, že si musíme dávať pozor, aby sme nenechávali chladnými svoje duše, že musíme uctievať Najvyššieho svojím žitím, naladiť na to, čo prichádza a nechať sa viesť svojím vnútorným hlasom - nezapracovali sme do svojho života znamenie Lada - vo svojom duchovnom vývoji nevieme správne zobrazovať Božiu Dobrotu v dennodennom živote, a tak nemáme dostatok čistého svetločerveného vyžarovania znamenia Býk. V týchto prípadoch máme  zoslabenú činnosť svetločervenej čakry (od pupku dopredu), svetločerveného meridiánu (dráhy žalúdku) a krku a jeho ústrojenstva. Terapiu robíme dodaním svetločervenej farby. Terapia trvá cca 24 minút a pozostáva z dvoch častí. V prvej časti spustíme tlačítkom play vľavo dole počúvanie tónov Cis a pozeráme na obrázok Terapia 1  v priebehu cca 12 minút. Obrázok je potrebné roztiahnuť na celú plochu - klikneme na tlačítko vpravo dole vedľa reproduktora. V druhej časti pozeráme na meniace sa obrázky v Terapii 2 a opäť počúvame tóny Cis v priebehu cca 12 minút.

 

Terapia 1

 

Sorry, flash is not available.

 

Terapia 2

 

Terapia LadoOtvoriť terapiu v novom okne >>

Terapia sa otvorí v novom okne a spustíte ju tlačítkom ŠTART.

 

 

 

 

 

 


 

Ak máme veľa svetločerveného vyžarovania máme  zosilnenú činnosť svetločervenej čakry (od pupku dopredu), svetločerveného meridiánu (dráhy žalúdku) a krku a jeho ústrojenstva. V týchto prípadoch máme súčasne málo doplnkového – komplementárneho – oproti stojaceho tyrkysového vyžarovania. Terapiu robíme dodaním tyrkysovej farby. Do organizmu vstupuje očami i nervovými zakončeniami v pokožke tyrkysové vyžarovanie, jeho sila v našom organizme stúpa a súčasne klesá sila svetločerveného vyžarovania, ktoré bolo v prepätí – organizmus sa stabilizuje a uzdravuje. Terapiu touto farbou si spustíme v ukážke nášho počítačového programu Nové Hodiny Slovenov 2.

 

Nové Hodiny Slovenov - Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Ďalšie terapie si môžete spustiť kliknutím na znamenie v kruhu, v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Hodiny Slovenov 2

 

Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Ukážky našich počítačových programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Numerológia Slovenov nájdete na nasledujúcej linke.

 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom  »