Ponuka

02 Lado - Svetločervená

02-05 Reflexná terapia

nozkyBýk – krk

Radka Remenárová

 

Oporno-pohybový systém


Všetko je vytvorené z pohybu
a všetko sa v pohybe aj vyvíja, bez pohybu niet ničoho. Každý pohyb, aby mohol niečo vytvoriť, potrebuje nejakú pevnú oporu, o ktorú sa tento pohyb môže oprieť a zároveň sa môže vykonávať.

 

02-01 Na úvod

Slovo Písmo!

Hermann Wenng

 

Jak se slovo Páně "Všechno jest jediné veliké bytí" projevuje ve značkách písma. Nevšímavě jdou lidé v domýšlivosti svého rozumu denně a neustále kolem všeho, co by jim umožnilo poznati ducha a zákon, který za vším stojí a působí! Nevšímají si toho, zaměstnáni vždy jen sami sebou a zaujati svou vlastní domýšlivou velikostí a dokonalostí!

02-09 Inšpiratívna kniha

Zivot Jezisuv na Zemi

Zaváté doby se probouzejí

Život Ježíšův na Zemi

 

Kniha je jedinečným životopisom Pána Ježiša, ukazujúcim jeho skutočnú pozemskú púť. Na jej oblálke je i skutočná podobizeň Pána Ježiša, ktorej autorom je učedník Pána Imanuela Hermann Wenng.

Zo súboru "Zaviate doby sa prebúdzajú" ju vydalo v roku 1996 nakladateľstvo a vydavateľstvo VOLÁNÍ, spol. s r.o.

02-12 Na záver

vo svetle pravdy

7. Stvorenie človeka

Abdruschin

 

“Boh stvoril človeka ku svojmu obrazu a vdýchol do neho svoj dych!” To sú dve udalosti: Stvorenie a oživenie.

02-08 Výchova a vzdelávanie

Aktuálny odkaz Komenského Veľkej didaktiky

Ing. Miroslav Padyšák

 

Motto: Môj Kristus vie, že moje srdce je také jednoduché, že mne je jedno, či učím, alebo sa učím, či napomínam, alebo som napomínaný, či som učiteľom učiteľov (ak by to bolo nejakým spôsobom možné), alebo žiakom žiakov (kde by som len mohol dúfať v úspech).

Komenský: Veľká didaktika

02-06 JASPISNÍČEK

Lado

Lado

Karolínka Sitárová

 

V tomto období je čas, kedy by sme sa mali učiť doťahovať svoje práce do konca.

02-10 Posledný súd

Kocka Svetov a Posledný súd   

Juraj Sitár

 

K vývoju ľudských duchov v rámci Kocky Svetov treba povedať, že z Božsky-Bytostného prišiel pôvodne ku pomoci ľudským duchom vo vývoji Svetlonos, ktorý mal na starosti Rozum – Svetlo Poznania.

02-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

10. Medicína – zákon zvratného pôsobenia a trápenie

MUDr. Ivan Rusnák

 

V ďalšom budeme pokračovať už viac na poli viac medicíny a chorôb, plniac sľub zo začiatku tejto knižky – z Predslovu, v ktorom bolo uvedené, že do úvah budú vstupovať príklady z praxe a skúsenosti s pacientmi, s ktorými som sa v mojom živote lekára internistu stretal.

02-04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis svetlocervena

Terapia farbami - svetločervená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo svetločervenej farby vo svojej žive (aure).

02-02 Báseň

Svätopomstopej

Samo Bohdan Hroboň

 

Bože silný pomsty,
Hospodine Bože pomsty!
Zajagaj sa v sile pomsty!

02-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Lado

Lado - Znamenie Býk

Juraj Sitár

 

Lado je vládcom druhého znamenia Býk v Svjetovidovom kole našej Slnečnej sústavy. Je druhou z dvanástich bytostí Zodiaku – kruhu oduševnelých bytostí – Priamych síl Bytostného.

Syndikovať obsah