JASPIS - Stretnutia

 

Pozývame Vás a Vašich priateľov na prednášky, semináre a školenia.

Prednášky sú určené pre ľudí, ktorým nie je ľahostajný ich duchovný rozvoj a chcú sa slobodne vyvíjať k sebavedomému pôsobeniu vo Stvorení. Ľuďom, ktorí si chcú obnoviť a udržovať svoje duchovné, duševné a fyzické zdravie.

Semináre a školenia sú určené ľuďom, ktorí chcú vedome pomáhať sebe i blížnym k znovunadobudnutiu tvorivého, zdravého a šťastného života naplneného Láskou a spolupôsobením s inými bytosťami.

Prednášky, semináre a školenia sú digitálne nahrávané a je možné si ich objednať podľa ponuky  CD.