Ponuka

03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

VynicVynič - znamenie Panny

Juraj Sitár

 

Najvyšší Všemohúci Triglav prostredníctvom Koledu – svojho služobníka poslal v minulosti zvestovania viacerým národom. Slovania, Číňania, Indovia či Židia si do určitej miery dochovali posolstvá. V súčasnosti sa snažíme zvestovania od Koledu znovu priniesť a prepájať ich s modernou vedou.. V našom seriáli článkov sa zameriame na spoznávanie súvislostí duchovného rozvoja človeka s jeho zdravím prostredníctvom Koledovho Daru Slovenom. Je to Dar Koledu ľuďom, ktorí chcú žiť podľa Slova Všemohúceho - Slovenom.

Poznanie Najvyššej Kráľovskej Astrológie je poznaním pôsobenia Bytostí pri tróne Najvyššieho Všemohúceho Triglava: Božej Múdrosti – Barana, Božej Dobroty - Býka, Božej Moci – Leva a Božej Sily – Orla, ktoré sú štyrmi Božími atribútmi – piliermi celého Stvorenia. Ich prepojenie skrze ďalšie Bytosti v jednotlivých úrovniach Stvorenia až k pozemským Zodiakom – kruhom 12 oduševnelých Bytostí, je nádhernou “pavučinou – kostrou – konštrukciou Stvorenia”. Zodiak nie je zvieratník, Zodiak je kruh 12 oduševnelých Bytostí. Tieto Bytosti sprostredkovávajú každý zo štyroch Božích atribútov na trikrát a inšpirujú tým človeka, ako má Božie atribúty do života prinášať, ako ich má zobrazovať a zužitkovávať. Ak sa človek vo svojom duchovnom vývoji o to snaží, tak je zdravý na tele i na duši. Ak človek ochorie na duši, alebo na tele – je mu zobrazené, ktorý Boží atribút prestal používať, alebo ktorý začal zneužívať.

Naši predkovia tieto Bytosti – prepájajúce celé Stvorenie, nazývali Bytosti Božia. Pán Imanuel ich vo svojom Posolstve Grálu nazýva Priame sily Bytostné. Fyzikálne povedané, Svetlo má vlnový a časticový prejav a tieto Bytosti sú Bytosťami vĺn Svetla. Okrem nich sú ešte Bytosti Rodov Božských – Krúživé sily Bytostné – Bytosti častíc Svetla. V Slnečnej sústave medzi najväčšie Krúživé sily Bytostné patria Bytosť Slnka – Cernbog a Bytosti jednotlivých planét.

Cernbog je meno, ktoré dali naši predkovia Bytosti Slnka. Nie je ani čertom, ani čiernym bohom! Jeho pomenovanie vzniklo z pohľadu zhora nadol. Spojenie s najbližšou vyššou úrovňou Stvorenia nad pozemským svetom – s „Druhým svetom“ – s Jemnohmotnosťou – s Belšou (svetlejšou) hmotnosťou, má na starosti Belobog. V našom nižšom – fyzickom svete – v Hrubohmotnosti – v Cernšej (tmavšej) hmotnosti vládne Cernbog. Mužský Cernbog je nádherný, silný a múdry Drak, ktorý „nesie“ Slnko vôkol Galaxie. Naši predkovia k nemu chodili po radu („…môj muž – Slnko je hrozný drak, dám mu najskôr najesť bryndzových halušiek a potom môžeš vykuknúť spod koryta a spýtať sa ho o radu…“). Indovia mu dali meno Akáša, Číňania ho zobrazovali v strede ako najväčšieho z Drakov a Židia mali zakázané ho zobrazovať.

Cernbog spolupôsobí aj pri formovaní energie Znamení. Zodiak Slnečnej sústavy – kruhu 12 oduševnelých Bytostí vĺn Svetla, prináša do Slnečnej sústavy Božie atribúty. Samotná energia jednotlivých Znamení však vzniká spolupôsobením Zodiaku so Ženským a Mužským Cernbogom. Ženský Cernbog – nádherná ženská Bytosť, prijíma impulzy od Zodiaku – kruhu 12 oduševnelých Bytostí vĺn Svetla a sprostredkováva ich Mužskému Cernbogovi – Drakovi. Drak “chrlí oheň” – vysiela žiarenia do 30-stupňových úsekov, ktoré sú na opačnej strane ako stojí 12 oduševnelých Bytosti vĺn Svetla. 12 ohňov Draka je 12 žiarení – je 12 farebných energií jednotlivých Znamení, do ktorých sa planéty Slnečnej sústavy vo svojich krúživých pohyboch postupne „ponárajú“. Krúživé sily Bytostné – Bytosti jednotlivých planét, si vstupom svojej planéty do konkrétneho Znamenia “obliekajú farebný plášť” podľa farby vyžarovania tohto Znamenia a ukazujú človeku, ako má Božie atribúty v živote používať.

Zodiak-drak Zodiak
   

23.8.2010 vstupuje naša planéta Zem do olivovozeleného vyžarovania znamenia Panny. Bytosť Zodiaku – jedna z 12 oduševnelých Bytostí vĺn Svetla dáva impulz ku vzniku znamenia Panny. Naši predkovia ju pomenovali Vynič. Táto Bytosť je skutočným Vládcom znamenia Panny. Vynič učí ľudských duchov ako správne zužitkovávať Božiu Moc v dennodennom živote. Vstupom Zeme do znamenia Panny prináša Vynič od Najvyššieho Triglava list a hovorí k ľudskému duchu:
„Človeče, dbaj, aby si správne používal Cit! Vzdaj sa seba v prospech druhých, maj dobrú vôľu a budeš vo svojom pôsobení zelený, vzdaj sa seba v prospech druhých, preveruj, či tvoja dobrá vôľa ľuďom naozaj prospieva k duchovnému vzostupu a budeš vo svojom pôsobení fialový! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Precíť, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“

Jednoducho povedané, ak chceme vždy správne pomôcť, musíme sa naučiť správne používať svoj cit. Meno Vynič symbolizuje strapec hrozna, ktorý vyzerá ako srdce a pozostáva z mnohých guľatých bobuliek – citových prejavov. V základe je strapec zelený, alebo fialový, čo poukazuje na dva kroky ako správne používať cit.

1. krok je vzdať sa sám seba v prospech druhých. Vo vyžarovaní (v aure) takéhoto človeka prevláda zelená farba – dobrosrdečnosť. Môže sa však stať „rohožkou”, do ktorej si každý utrie nohy a povie sa: „pre dobrotu na žobrotu“. Je to vtedy, keď si ešte neuvedomuje, že ak druhému človeku dáva to, čo tento človek chce, nemusí mu pomáhať, ale môže ho „učiť“ lenivosti, nástojčivosti až drzosti, ak súčasne nepožaduje v Božom Zákone vyrovnania protihodnotu za to, čo dal. Aby sme skutočne pomáhali musíme urobiť ešte aj druhý krok.

Ľudia typu „rohožka” pozerajú do minulosti, ale nechápu, kde urobili chybu, keď sa k nim ich deti, alebo niekto komu „všetko dali“ tak nevďačne správajú. Často premýšľajú o minulosti nekonštruktívne, cítia sa ublížení, alebo si vyčítajú. Takíto ľudia mávajú problémy s hrubým črevom. Hypotalamus ovláda prácu hrubého čreva pomocou olivovozeleného vyžarovania Panny. Hrubé črevo je postihnuté, nakoľko človek túto energiu nezvláda, zosilňuje jej účinok a núti tým hrubé črevo pracovať na 150%, črevo sa “nadprácou unaví” a chorľavie. Preto sa v duchovných príčinách chorôb hovorí, že hrubé črevo symbolizuje minulosť a v astromedicíne, že hrubé črevo ovláda Panna. Človek nepočúval Znamenie Vyniča a ochorel. Ak sa človek prehrabáva v minulosti plný jedov, v klkoch hrubého čreva sa mu usadzuje množstvo toxínov, ktoré do jeho krvi zlomocne vyžarujú jedy. Ak je človek v konflikte s niečím z minulosti, hrubé črevo sa zapáli. Ak niečo z minulosti postaví nadovšetko – nepretržite sa tým netvorivo zaoberá, rastie mu nádor na hrubom čreve. Ak sa chce minulosti rýchlo zbaviť, alebo sa od nej rýchlo očistiť, má hemoroidy. Riešenie všetkých týchto problémov spočíva v pochopení a v správnom používaní Znamenia Vyniča.

2. krok, ktorý má človek urobiť, je preverovať, či jeho dobrá vôľa pomáhať naozaj prospieva ľuďom k duchovnému vzostupu – či sú lepší, ušľachtilejší, zdvorilejší, tvorivejší... Ak áno, nemá čo meniť, ak nie, musí zmeniť formu pomoci. Tam, kde bezbreho dával (80 ročná babička nesie 50 ročnému synčekovi o 11:00 raňajôčky do postieľky, pričom ráno mu bola kúpiť pivko a cigaretky zo svojho dôchodku, lebo on chudáčik je nezamestnaný!) a podielal sa tak na lenivosti druhého človeka, ak chce skutočne pomôcť, musí začať vyžadovať, aby toho druhého človeka naučil dávať. Teda stále sa pridržiava prvého kroku – vzdať sa sám seba v prospech druhého, ale formu pomoci mení, aby pomoc bola v zmysle Božieho Zákona vyrovnania. (Syn môj, obed ti urobím, ale z “mamuta”, ktorého prinesieš domov!) Vo vyžarovaní (v aure) takéhoto človeka prevláda fialová farba – duchovná vyspelosť.

Hypotalamus ovláda olivovozeleným vyžarovaním Panny ešte tenké črevo, ktoré symbolizuje prítomnosť i slepé črevo – ktoré sa zapáli, ak sa nám v prítomnosti dostane niečo do slepej uličky a sme s tým v silnom konflikte – sme v bezvýchodiskovej situácii. Ak vieme prijať v prítomnosti láskavú prísnosť ako zákonitý proces, v ktorom dnes žneme to, čo sme v minulosti siali v chcení, myslení, reči a konaní, tenké črevo pracuje správne a prijíma všetky živiny. Ľudia, ktorí v prítomnosti nevedia zo správania svojho okolia prijať upozornenia, že nesprávne dávali, odmietajú prítomnosť so slovami: “Ako mi to mohol urobiť! To si od neho nezaslúžim! To je nespravodlivé!” Ak je človek v konflikte s prítomnosťou, tenké črevo sa zapáli. Ak postaví konflikt s prítomnosťou nadovšetko – stále sa tým netvorivo zaoberá, rastie nádor na tenkom čreve. Ak niečo konkrétne nechce prijať v prítomnosti, tenké črevo „nie je ochotné“ niečo prijať z vitamínov, alebo minerálov a nevstrebáva ich do krvného obehu, aj keď ich pravidelne užívame. Ak chceme mať zdravé tenké črevo, musíme byť ochotní prijať celú prítomnosť a zúžitkovať ju. Tam, kde sme pre dobrotu prišli na žobrotu, musíme zmeniť formu pomoci a nie prestať pomáhať, alebo sa sťažovať!

Ak sme sa naučili správne používať cit – zapracovali sme do svojho života znamenie Vyniča – vo svojom duchovnom vývoji zužitkovávame Božiu Moc, máme dostatok čistého olivovozeleného vyžarovania znamenia Panny a ovplyvňujeme tým správnu činnosť olivovozelenej čakry (od srdca dopredu), olivovozeleného meridiánu (dráhy dvanástorníka, žlčníka a sleziny) a udržujeme zdravie tenkého, slepého a hrubého čreva.

Vyššie popísané ochorenia tenkého, slepého a hrubého čreva sú väčšinou z nesprávneho – prepätého používania olivovozeleného vyžarovania Panny a pri liečbe môžeme použiť správne vyladené farby v zmysle fyzikálnych zákonitostí.

Ak máme veľa olivovozeleného vyžarovania, väčšinou máme súčasne málo doplnkového – komplementárneho – oproti stojaceho fialového vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme fialovým svetlom, alebo sa pozeráme na fialovú farbu. Do organizmu vstupuje očami i nervovými zakončeniami v pokožke fialové vyžarovanie, jeho sila v našom organizme stúpa a súčasne klesá sila olivovozeleného vyžarovania, ktoré bolo v prepätí – organizmus sa stabilizuje a uzdravuje.

Liečbu môžeme prevádzať i tak, že si na seba oblečieme biele tričko a naň olivovozelené tričko. Fyzikálne tým odrážame od seba olivovozelené vyžarovanie a kumulujeme v organizme fialové vyžarovanie. Toto liečenie prevádzame za denného svetla, alebo večer svietime pomocou plnospektrálneho zdroju svetla. Biele tričko pod olivovozeleným zabezpečuje plný odraz olivovozeleného vyžarovania – aby olivovozelené tričko nepôsobilo súčasne ako filter, ktorý k nám prepúšťa olivovozelené vyžarovanie.

V prvej polovici znamenia Panny od 23.8.2010 do 7.9.2010 spolupôsobia s Bytosťou Vynič ešte Bytosti Vietrič a Lipič a v druhej polovici znamenia Panny od 7.9.2010 do 23.10.2010 Bytosti Solomič a Rojbič. Vietrič hovorí človeku: „Človeče, buď poslom citu! Nauč sa roznášať semienka citu, sú to prejavy tvojho ducha! Vysielaj ich na všetky strany, nech sú ako hlboký dych vetra, aby zušľachťovali celé tvoje okolie! Muži vážte si ženy, z ktorých cit vanie ako blahodárny vánok!“, Lipič hovorí: „Človeče, nájdi si čas na hovory o svojich prežitiach! Muži, zachytávajte to, čo ženy sprostredkovávajú z citu a snažte sa to vyjadriť v obrazoch – v podobenstvách! Ženy, snažte sa správne viesť svojich mužov, aby boli schopní prevádzať vami sprostredkovávané citové záchvevy do obrazov, ktoré si vedia detailnejšie predstaviť ako vy! Spoločne pripodobňujte duchovné deje k pozemským obrazom! Dbajte na rovnováhu medzi citom a rozumom! V kľude si sadnite pod lipami a pozrite, čo môžete robiť lepšie vo svojom živote!“, Solomič hovorí: „Človeče, buď soľou Zeme! To znamená, tvorivo formuj Zem svojím duchom a pretváraj ju do ešte väčšej krásy! Ak chceš harmonicky spolupôsobiť s ostatnými Bytosťami vo Stvorení, udržuj v harmónii svoj cit a rozum! Stoj v hmote pevne nohami na Zemi a hlavou buď vysoko v oblakoch! Udrž sa však pri zemi a neutiekaj sa do snov!“, Rojbič hovorí: „Človeče, nerojči, neunikaj príliš do výšin, ale prinášaj si na Zem prežitia zo snov! Inšpirácie, ktoré si v noci prijal – to, čo si v duchu prežil, snaž sa preniesť cez vodu do hmoty! Voda je nosič – je truhlica, ktorá ukladá informácie! Prežívanie tvojho ducha sú informácie, ktoré prijíma voda tvojho tela a prenáša ich do hmoty! Pomôž si vodou! Uchovávaj stav svojej vody čistý! Udržuj krb svojich myšlienok čistý, udržuj v harmónii cit a rozum – ducha a hmotu, nech sú v rovnováhe! Cez deň buď hlavou vysoko v oblakoch a nohami pevne na zemi! Inšpirácie zo snov si prinášaj so sebou, neunikaj do snov, ale ukotvuj ich na zemi!“ Všetky tieto Bytosti spoločne vedú ľudských duchov k poznaniu zužitkovávania Božej Moci.

Sú aj veľmi praktické rady, ktoré tieto Bytosti človeku dávajú a sú nesmierne dôležité pre telesné zdravie človeka a prevenciu pred chrípkovým ochorením. Znamenie Panny je posledným z polkruhu „kyslých – pretvárajúcich znamení“, ktorých farby vyžarovania sú teplé a nasledujúcim znamením Váh pokračuje polkruh „zásaditých – udržujúcich znamení“, ktorých farby vyžarovania sú studené. Je nutné pripraviť organizmus človeka na energetickú zmenu z horúcich energií znamení Leva a Panny na vlhké energie znamení Váh a Škorpióna.

So vstupom do znamenia Panny dáva Lipič radu, aby sme dvomi týždňami pitia lipového čaju zabezpečili schladenie rozhorúčených energií nášho organizmu a postupne ich tak preladili na studené energie jesene. V polovici znamenia Panny dáva Rojbič radu, aby sme dvomi týždňami zvýšenej konzumácie rýb zabezpečili dostatok minerálnych látok pre náš organizmus, aby zvládol energetický skok v prírode, ktorý prichádza na Jesennú rovnodennosť vstupom do znamenia Váh 23.10.2010. O Bytostiach znamenia Váh si však pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.

 

 

Vynič - Znamenie Panny a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárVynič učí ľudských duchov ako správne používať Božiu Moc v dennodennom živote. 23.8.2011 preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, dbaj, aby si správne používal Cit! Vzdaj sa seba v prospech druhých, maj dobrú vôľu a budeš vo svojom pôsobení zelený, vzdaj sa seba v prospech druhých, preveruj, či tvoja dobrá vôľa ľuďom naozaj prospieva k duchovnému vzostupu a budeš vo svojom pôsobení fialový! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Precíť, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“

V prvej polovici znamenia Panny od 23.8.2011 do 8.9.2011 spolupôsobia s Bytosťou Vynič ešte Bytosti Vietrič a Lipič a v druhej polovici znamenia Panny od 8.9.2011 do 24.9.2011 Bytosti Solomič a Rojbič.

 

Obdobie Vietriča.


V tomto období sa v prírode začína výrazne prejavovať vietor – „púšťame šarkanov“, čo podporuje našu túžbu letieť k Nebeskému Svetlu. Neviditeľný vietor dáva obrovskú silu človeku najmä ak má jeho loď vietor v plachtách. I o ľudskom duchu – činorodom človeku sa hovorí, že má „vietor v plachtách“. Neviditeľnú – vnútornú, ale zreteľnú silu dáva ľudskému duchu žena, ktorá sprostredkováva silu z Duchovných úrovní Stvorenia smerom nadol k Zemi.

Vietrič nás nabáda, aby sprostredkovávanie citu ženou bolo v prejavoch také, ako keď vietor uchytí množstvo citových semienok a nesie ich do celého sveta. Žena, ktorá je verná ženskému pôsobeniu – ženskému princípu, nech sa nachádza kdekoľvek, je všade kade chodí požehnaním, nosí inšpirácie, každé jej zrniečko citu čaká na uchopenie mužom a jeho premenenie v čin.

Vietor – rýchlo prúdiaci Vzduch má vo svojej podstate mnoho spoločné s Duchom, preto aj tieto dve slová majú nie náhodou rovnaký slovný základ – vzduch/duch. Je to preto, lebo práca ľudského ducha je podobná dýchaniu – vzduchu. Pri tom si musíme uvedomiť, že ak sa chceme v hociktorej fáze dýchania plne nadýchnuť, musíme najprv celkom vydýchnuť. (Žiaľ väčšina dnešných dychových cvičení začína nádychom.) Dýchanie má byť ako plnenie pohára. Musím ho najprv vyprázdniť, aby som ho mohol znovu celkom naplniť. Ak v živote v dávaní a braní – vylievame/nalievame určitou rýchlosťou (frekvenciou) – je nám „pohár“ časom vymenený za väčší. Je to podobné ako svaly v posilňovni – pri pravidelnom cvičení rastú, ale ak sa nepoužívajú, tak ochabnú!

Ako hovoril Pán Ježiš: „Kto svoju hrivnu používa, tomu bude pridané, ale kto ju nepoužíva, tomu aj to málo čo má, bude zobraté!“ Ak niekto svojmu okoliu málo sprostredkováva, vtedy duch nepracuje naplno, nepoužíva dary – schopnosti, ktoré dostal, nevyprázdňuje celkom svoj „pohár“ pre iných, aby ho mohol znova naplniť, tak nepoužívané dary – schopnosti stráca. Dávaním sa tieto dary zdokonaľujú a rozmnožujú. Čím viac „dávame“ – sprostredkovávame ostatným, tým viac silnie a lepšie sa cíti náš duch, teda my.

Obdobie Lipiča.


Vyzýva nás, aby sme prijímali a popisovali duchovné deje a svoje prežitia. Pôsobenie a sprostredkovávanie žien podporené Vietričom je prvým krokom k tomu, aby potom Lipič pomohol mužom uchopiť tento ženou sprostredkovaný záchvev citu a obrazne – v podobenstve ho pomenoval.

Žena svojím citom dokáže „zhora“ sprostredkovať a „dolu“ priniesť jemný duchovný Obraz-Dej-Inšpiráciu. Muž od nej tento duchovný obraz príjme a slovami ho popíše – pomenuje. Nejde však o presné rozumové popísanie konkrétnej udalosti či skutočnosti, ale o obrazné vyjadrenie nejakej duchovnej skutočnosti – o jej pripodobnenie niečomu pozemskému, aby sme si skrze ten obraz vedeli predstaviť ten pôvodný duchovný dej.

V tomto období sedávali naši predkovia v besiedkach pod lipami  a tvorili „ľudovú múdrosť“ (žiarenie Lipy tomu výrazne napomáha). Lipa je stromom Slovanov – tých, ktorí prijímajú Slovo a prijímanie Slova bolo vykonávané pod lipami. Slovanom sa stáva ktokoľvek, kto sa snaží prijať Slovo z citu a pomenováva ho v obraze – v podobenstve. V kolobehu od Jarnej sejby do Letnej žatvy prichádzali k zhodnoteniu nielen žatvy v prírode, ale i žatiev ducha. V „žatve“ ducha nazbierané skúsenosti a prežitia snažili sa naši predkovia vo výstižných obrazoch pomenovávať, aby sa zachovali v pamäti rodu. Takto vytvárali podobenstvá, ktoré sa dali použiť na množstvo dennodenných skutočností. Počas svojich prežití spoznávali, že tak, ako v prírode sa urodí presne taká plodina aká sa zaseje – že z hrachu len hrach vzíde, tak aj v živote kto niečo ukradol, tomu tiež niečo ukradli... V praxi si overili, že Boží zákon, o ktorom hovoril aj Pán Ježiš: „Čo zaseješ, to zožneš!“ neoblomne funguje a snažili sa vytvárať podobenstvá, ktoré by platili všeobecne v každej dobe aj pre budúce generácie, aby tí ďalší po nich znovu neopakovali ich chyby. Takto potom vznikala ľudová múdrosť, ktorá sa skutočne dodnes dochovala, no výstrahu si z nej málokto berie. „Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva!“, „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“...

V prírodnom kolobehu prechádzame z teplej polovice roku do chladnejšej. Mnoho ľudí má problém s preladením sa pri prechode do druhej polovice roku. Naše telo je energeticky prehriate (ako aj celá príroda), má dynamickejšie rozloženú energiu tepla. Ale postupne, pri prechode sa začne zvyšovať energia chladu. Nejedná sa výhradne o fyzikálnu teplotu v °C, ale o energiu tepla a chladu ako takú. Na túto zmenu, na tento energetický prechod nás Lipič a Rojbič pripravujú.

Lipový čaj dokáže znížiť telesnú teplotu podobne ako acylpirín. Lipa je však zladená so žiarením Lipiča, ktorý nás vnútorne pripravuje na prechod do chladnejšej časti roka. Lipa dokáže stiahnuť nielen telesnú teplotu, ale aj energiu tepla, ktorou bolo telo v prvej časti roka nabité a rozpálené. Lipový čaj dokáže v  tele znížiť energetický rozdiel voči ochladzujúcemu sa okoliu. Lipový čaj je treba 5 min. lúhovať a piť minimálne 3 dni 3x denne, no môžeme i častejšie. Ak sa na tento energetický prechod nenaladíme, väčšinou dostaneme horúčku, čo našich predkov v minulosti nútilo piť lipový čaj.

 

Obdobie Solomiča.


Každý tvor má hranice, ktoré vyjadrujú maximálne možné výsledky jeho práce. Bytostní, ktorí sú budovateľmi a správcami Stvorenia, a ktorých pôsobením vznikla hmota vo všetkých jej možných podobách, dokázali vydať svoj najlepší a najhodnotnejší hmotný výsledok vo forme kryštálov drahých kovov a kameňov – zlato, diamanty... Toto sú ich produkty, na vzniku ktorých nemá človek žiaden podiel.

Ľudský duch má však tiež najvyšší možný dosiahnuteľný výsledok svojej činnosti na Zemi. Je vyjadrený symbolicky vo forme kryštálu soli. Ak ľudský duch správne vykonáva na Zemi svoju úlohu, vtedy sa stáva „soľou Zeme“. Znamená to, že drsnú hmotnú úroveň neustále solí láskou a tvorivosťou ducha, pochádzajúcou z väčších výšin ako je pôvod bytostí, ktoré vykryštalizovali diamanty a zlato. V tomto zmysle je Soľ nad Zlato.

Poznanie, že láska a tvorivosť ducha prinesená do hmotných úrovní je kryštálom soli prevyšujúcim zlato i kryštál diamantu, bolo skutočným podkladom pre vznik rozprávky „Soľ nad zlato“.  Prvá princezná prirovná vzťah k otcovi k zlatu – k najčistejšiemu kovu – produktu bytostných. Druhá princezná k diamantu – tomu najjemnejšiemu a najdokonalejšiemu z hmoty, ktorú vytvorili bytostní. Tretia k soli života, ktorou je u ľudských duchov tvorivosť v láske, ktorou disponuje každý človek. Ak ľudskí duchovia netvoria, umierajú na duchu – kráľovstvo je mŕtve, aj keď má všetkého ostatného dostatok. Ide o úsilie ľudského ducha byť hlavou vysoko v oblakoch, aby dosiahol na vznešené inšpirácie z Duchovnej ríše, ktoré potom na Zemi premení v konkrétne činy lásky a tvorivosti. Je to užitočné pôsobenie prispievajúce k vývoju blížnych i všetkých bytostí. Takýmto konaním symbolicky ľudský duch solí Zem a súčasne uskutočňuje svoj vlastný vývoj.

Skutočná soľ bola pre život našich predkov rovnako potrebná. Ak chceli uchovať potraviny na zimu, tak ich zasolili a vysušili, či zaúdili. Konzervovali soľou. Snažili sa, aby to, čo dopestovali, trvalejšie zostávalo v hmote, aby sa z nej nestratilo, nerozložilo, ale zachovalo, aby mohli v zime prežiť.

 

Obdobie Rojbiča.


Počas dňa je vyžarovanie prepestovaného mozgu tak silné, že veľakrát nedovolí jemnému duchu vedomé vnímanie. V noci sa však mozog únavou „vypína“. V našom organizme je predný mozog to jediné, čo v skutočnosti potrebuje spať. Telo nepotrebuje spánok, potrebuje len vodorovnú polohu a oddych. Počas spánku teda nedisponujeme rozumom – prejavom mozgu a môžeme naplno prežívať duchom. Preto je pozemská noc v skutočnosti duchovným dňom.

Náš duch sa vzdiali od tela do vyšších úrovní a tam precítime a prežijeme niečo krásne, čo nás má inšpirovať, aby sme sa to snažili cez deň sprostredkovať do hmoty. Inšpiráciu prijíma duch, nie mozog – rozum! Rozum má prísť na to, ako tú inšpiráciu uskutočniť v hmote. My sa však často po prebudení z krásneho sna prestaneme snažiť to krásne sprostredkovať do hmoty a namiesto toho si to krásne prežívanie chceme privodiť aj cez deň. Teda cez deň, po zobudení, keď máme to pekné začať uskutočňovať, tak miesto práce za bieleho dňa rojčíme a zostávame v snení. Rojbič nás však pred týmto vystríha. Vyzýva nás, aby sme neboli odtrhnutí od hmoty a nesnívali, nerojčili, ale  aby sme krásu v noci z výšin čerpanú cez deň v pozemskom uskutočňovali.

Ľudskí duchovia prichádzajú do hmotných úrovní kvôli svojmu vývoju. Len námahou v nepriaznivých podmienkach je nútený ľudský duch zosilnieť. Ľudský duch je slabý na to, aby sa sám od seba vyvinul. Potrebuje k tomu prostredie, ktoré jeho vývoj podporuje. Potrebuje tvrdé otrasy hmoty, striedanie ročných období, nepriazeň počasia, blížnych, ktorých sa snaží pred touto nepriazňou chrániť... Potrebuje kolobeh, ktorý ho núti reagovať, a tak dozrievať. Duchovný vývoj ľudského ducha sa nedá uskutočniť bez hmoty. Keby sa dal, tak sem na Zem vôbec nemusíme prichádzať. Preto je nezmyslom, ak sa tvrdí, že duchovne vyspelí sme až vtedy, keď nás už „hmota“ nezaujíma. Takýto postoj je duchovnou pýchou a nie duchovným rozvojom.

Duchovný rozvoj spočíva v tom, že sa ľudský duch snaží dostať hmotu do krajšieho stavu. Tým, že duch cíti záchvev toho, ako to vyzerá v úrovniach svojho pôvodu, začína napodobňovať túto krásu v hmotnej úrovni, a tým ju pozdvihuje do vyššieho stavu. Preto sa hovorí, že v pôsobení má byť človek hlavou vysoko v oblakoch, ale nohami pevne na zemi – nemá byť od hmoty odtrhnutý. Človek je však lenivý hmotu pretvárať, a preto je chudobný. Človek, ktorý sa duchovne snaží, nemôže byť chudobný, pretože prežívanie zo sna prenáša do hmoty, čím ju skrášľuje a o jeho produkty, či činnosť je u blížnych záujem.

Ak chceme prežívanie zo sna preniesť do hmotného pôsobenia, môžeme si pomôcť vodou. Pred spaním zoberieme do rúk pohár s vodou a poprosíme si o dve veci:

  1. aby nám bolo ukázané, ako vyriešiť problém, ktorý máme (vzťahy, prinesenie vynálezu, symfónie...),
  2. aby, keď sa prebudíme, sme si to riešenie pamätali.

Po tejto prosbe potom z pohára vypijeme polovicu vody. Táto prehltnutá voda pripravuje vodu obsiahnutú v našom organizme na to, aby pri návrate ducha do telíčka sme boli citlivejší na tú konkrétnu informáciu, ktorú sme si vyprosili vyriešiť. Druhú polovicu vody necháme na nočnom stolíku. Pri príchode našej duše do telíčka prežitá informácia zo sna prechádza zvyšnou vodou v pohári. Keď sa zobudíme, z pohára vypijeme zvyšnú vodu i s informáciou zo sna, aby sme si ju pamätali i pri dennom vedomí!

Aj Rojbič nás inšpiruje v prípravách na Zimu. Ryby obsahujú látky pomáhajúce nášmu organizmu, aby sa dostal do optimálneho vyváženia a stabilizoval soli a minerály ešte pred príchodom zimného obdobia. Každá bunka nášho tela obsahuje vodu. Aby však duch mohol skrze túto vodu sprostredkovávať žiarenia, potrebuje mať voda určité zloženie, ktoré je ideálne vtedy, keď sú soli v rovnováhe. Veľa solí zahlcuje organizmus, obličky sa preťažujú a málo solí ho činí nevládnym. Zvýšenou konzumáciou rýb v tomto období sa nachystáme na každoročné epidémie. 

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "LETO", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Lev a Panna.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2

 

Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Ukážky našich počítačových programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Numerológia Slovenov nájdete na nasledujúcej linke.

 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom  »