Ponuka

JASPIS 07

07 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

7. Stvorenie človeka

Abdruschin

 

“Boh stvoril človeka ku svojmu obrazu a vdýchol do neho svoj dych!” To sú dve udalosti: Stvorenie a oživenie.

Oba tieto javy, tak ako všetko, bolo podrobené jestvujúcim Božským zákonom. Nič nemôže vystúpiť z ich rámca. Žiadny Božský akt vôle nepostaví sa proti týmto neochvejným zákonom, ktoré chovajú v sebe samotnú Božskú vôľu. I každé zjavenie a zasľúbenie deje sa iba podľa týchto zákonov a musí sa splniť v nich, nie inak!

Tak bolo tomu i pri vtelení človeka na zem. Toto vtelenie bolo pokrokom mocného stvorenia, bolo prechodom hrubohmotného do celkom nového, povzneseného oddielu vývoja.

07 01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

Prikázanie siedme

NEBUDEŠ KRADNÚŤ!

 

Za jedného z najviac opovrhnutiahodných tvorov je považovaný zlodej. Zlodejom je každý, ktorý druhému vezme niečo z jeho vlastníctva bez jeho vedomia!

V tom je vysvetlenie. Aby človek správne mohol dodržiavať toto prikázanie, nepotrebuje nič viac, len vždy jasne rozlišovať, čo patrí druhému! Toto nie je ťažké, každý si hneď povie. A tým to hneď aj odbil.

Isteže, nie je to ťažké, ako v podstate nie je ťažké dodržiavať všetkých desať prikázaní, ak človek naozaj chce. Podmienkou pritom však stále je, že ich človek správne pozná. A to chýba mnohým.

Už si si pri dodržiavaní niekedy správne zvážil, čo je vlastne majetok druhého, z ktorého mu nič nesmieš zobrať?

07 02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Siedme Blahoslavenstvo

 

 „Blahoslavení tí, ktorí trpia pre Spravodlivosť; pretože ich je Kráľovstvo Nebeské.

Trpieť pre Spravodlivosť znamená trpieť pre Pravdu. Vziať na seba všetko a prekonať všetko, aby mohol zostať pravdivým, to je pre človeka to najťažšie pri jeho putovaní. To znamená všetko: spravodlivo žiť, pravdivo žiť až do toho najmenšieho. To bude vyžadovať mnoho bojov a mnoho utrpenia. To bude prežitím, ozajstným prežitím na celej púti človeka. Taká má byť jeho cesta, aby mu zostala cestou otvorenou do Kráľovstva Nebeského.“

07 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Siedma prednáška „Stvorenie človeka“ a číslo sedem.

 

Sedmička je v Zákone čísiel Vôľa.

07 03 01 Slovo

SLOVO a čo z toho vyplýva!

Záver z troch prednášok

Eduard Hurta - Bratislava

 

Tento záver má byť akýmsi „dešifrovaním“ predchádzajúcich troch prednášok. I keď je Slovo rukami nehmatateľným darom Božím, predsa svojou účinnosťou prekonáva všetky ostatné dary. Stvoriteľ týmto darom vytvoril z človeka najvyššieho tvora v neskoršom stvorení.

07 03 02 Báseň

Orol

Ján Botto

 

Dole, orle, z výšin, dole!
Sadá slnko za topole -
slnko sadá, deň sa tratí:
Kdeže budeš nocovati?!

07 03 03 Kniha

biblia a jej vyklad vo svetle pravdy

Biblia a jej výklad Vo Svetle Pravdy

Erich Wendland

 

Toto pojednanie evanjelického kňaza vychádza z diela Vo Svetle Pravdy a ponúka nový pohľad na Bibliu a jej skutočné posolstvo. Témy: Zjavenie a teológia, Boh žaluje, Biblia a jej výklad "Vo Svetle Pravdy", Stvorenie, Pánova milosť, Evanjelium dokonalosti, Syn Človeka, Verím v Ducha Svätého, Zasľúbenie a splnenie, Pánov deň, Plná moc! a Zodpovednosť pastiera sú pozvaním na hlboký vhľad do tajomstiev Biblie.

07 04 01 Boží súd

Osobný súd ľudského ducha po pozemskej smrti  

Juraj Sitár

 

Najvyššia Bytosť našej Slnečnej sústavy je tou Bytosťou, ktorú videli ľudia, ktorí prežili klinickú smrť. Je to nádherná Bytosť, ktorá každému človeku ukazuje, ako v skutočnosti žil.

07 05 01 JASPISNÍČEK

Synicko

Synič - Rázcestie

Karolínka Sitárová

 

Žili raz dvaja bratia. Peter a Jakub. Peter bol veľmi driečny, usilovný, pracovitý, kde sa dalo, tam len pomáhal. Keď šiel na prechádzku, pozoroval krásu prírody. Voňal kvety, počúval spev vtáčikov, keď bolo treba, postaral sa o zvieratká a rastlinky.

07 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

SyničSynič - Znamenie Rak

Juraj Sitár

 

Dňa 21.6.2017 je Letný slnovrat. Na Severnej pologuli je najdlhší deň a najkratšia noc, plnú moc má Cernbog. Zem je za naším Slnkom v smere pohľadu od jadra našej Galaxie. Sila žiarení jadra našej Galaxie prúdi zosilnene cez naše Slnko na Zem k požehnaniu a prináša zaslúženú odmenu za všetky sejby.

07 07 04 Bytosti prírody

Synič

Synič a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárSynič učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Moc do dennodenného života. 21.6.2017 o 06:12 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, skúšam ťa, či zvládneš to, čo si si zvolil napĺňať na ceste ku Svetlu! Ak obstojíš, prinesiem ti zaslúženú odmenu za to, čo si zvládol!“

07 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Synič

Terapia farbami - medovožltá

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo medovožltej farby vo svojej žive (aure).

07 08 01 Reflexná terapia

nozky

Tráviaci systém

Radka Remenárová

 

 Tráviaci systém je celý proces, ktorý môžeme rozdeliť do 3 častí:
1. Príjem potravy – sem patrí všetko, čo chceme a nechceme prijať a spôsob ako to prijímame
2. Spracovanie – celkové spracovanie, riešenie a analýza toho, čo sme prijali
3.
Odstránenie nestrávených zvyškov – všetko to, čo by sme mali odhodiť von

07 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Môj prvý prípad v nemocnici

MUDr. Ivan Rusnák

 

Príhoda so zrkadielkom ma viedla k tomu, aby som začal pátrať aj medzi chorými ľuďmi a hľadať súvislosti prečo sa trápia, čo  nepríjemného sa im v živote prihodilo, čo nevedia prijať?

07 10 02 Aktuálny odkaz Komenského Veľkej didaktiky

Aktuálny odkaz Komenského Veľkej didaktiky

Ing. Miroslav Padyšák

 

Motto: Môj Kristus vie, že moje srdce je také jednoduché, že mne je jedno, či učím, alebo sa učím, či napomínam, alebo som napomínaný, či som učiteľom učiteľov (ak by to bolo nejakým spôsobom možné), alebo žiakom žiakov (kde by som len mohol dúfať v úspech).

Komenský: Veľká didaktika

07 11 01 Za Siedmimi Horami

VEDA či VIERA

Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 4.časť

- syati -

 

Presne nastavený vesmír
Prvky potrebné pre život