Ponuka

10-09 Inšpiratívna kniha

biblia a jej vyklad vo svetle pravdy

Biblia a jej výklad Vo Svetle Pravdy

Erich Wendland

 

Toto pojednanie evanjelického kňaza vychádza z diela Vo Svetle Pravdy a ponúka nový pohľad na Bibliu a jej skutočné posolstvo. Témy: Zjavenie a teológia, Boh žaluje, Biblia a jej výklad "Vo Svetle Pravdy", Stvorenie, Pánova milosť, Evanjelium dokonalosti, Syn Človeka, Verím v Ducha Svätého, Zasľúbenie a splnenie, Pánov deň, Plná moc! a Zodpovednosť pastiera sú pozvaním na hlboký vhľad do tajomstiev Biblie.

Knihu Biblia a jej výklad Vo Svetle Pravdy vydalo vydavateľstvo EFEZUS. Distribúcia knihy bola naposledy na stránkach www.eugenika.sk.

 

Verím v Ducha Svätého

 

Slepá viera! Mohli by sme si skutočne myslieť, že Duch Svätý, teda Duch Pravdy by od nás požadoval vieru obsahujúcu v sebe nejasnosti alebo nevyriešené hádanky? Pomyslime si pritom na slepých ľudí. Kto stratil zrak je zaiste na poľutovanie. A práve tak poľutovaniahodní sú aj veriaci, ktorí žijú v slepej viere. Keby takíto veriaci kresťania chceli aspoň raz počuť varovné volanie Pána Ježiša, na ktorého sa sami stále odvolávajú, potom by veľmi rýchlo poznali, že On nikdy nechcel slepú vieru. Požadoval jasné a pevné presvedčenie, tak ako je to uvedené v prednáške "Viera" - z Posolstva Grálu. Preto po jednej slovnej výmene so zákonníkmi a farizejmi povedal ku svojim učeníkom: „Nechajte ich, sú to slepí vodcovia slepých. Ak potom povedie slepý slepého, obaja padnú do jamy.“ Slepá viera má však všetky korene v duchovnej lenivosti, ktorá vedie k záhube. Jama z ktorej už nieto záchrany je večná smrť!

Už slová „slepá viera“ dávajú tušiť niečo nezdravé. Viera musí však byť živá, ako to požadoval i Kristus. To potom vyžaduje vlastnú pohyblivosť a skúmanie, nie slepé a tupé prijímanie cudzích myšlienok. Slepo veriť znamená predsa nerozumieť. A čomu človek nerozumie, to mu neprináša nijaký úžitok, lebo v ňom nič nemôže prísť k životu. Čo však v sebe neprežije, nebude nikdy jeho vlastníctvom. A iba to, čo je mu vlastné, môže ho viesť nahor.

Nikto nemôže kráčať po ceste tam kde sú veľké trhliny. Človek musí duchovne zostať stáť, lebo vedome už nemôžete ísť ďalej.

Kto teda chce duchovne ísť dopredu, musí sa prebudiť. V spánku totiž nemôže nikdy kráčať cestou ku  Svetlu Pravdy. Stvoriteľ chce mať svojich tvorov – ľudí vo stvorení vidiacich, to znamená vediacich. A k tomu sa nehodí slepá viera.

Jedným príkladom takejto slepej viery je aj „zmierčia obeť na kríži“, ktorá musí byť každému logicky uvažujúcemu človeku neprirodzenou, lebo je voči nevinnému Synovi Božiemu tiež nespravodlivou. Tu nepomôže žiadne vykrúcanie. Pracná stavba tejto nesprávnej myšlienky o nutnej zmierčej obeti smrťou na kríži sa rúca už slovami samotného Spasiteľa vo chvíli, keď po ukrižovaní zavolal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia!“ Bolo by potrebné toto zvolanie, keby smrť na kríži mala byť nutnou obeťou ku zmiereniu? To je predsa obžaloba najťažšieho druhu. Je to poukaz toho, že to čo činia je nesprávne, že tento čin, bol len obyčajným zločinom.

Bol by sa Ježiš Kristus modlil v Getsemane, aby kalich utrpenia odstúpil od neho, keby smrť na kríži bola nutná ako obeť zmierenia? Nikdy! To by Kristus nebol učinil! On vedel, že muky, ktoré na neho čakajú, sú iba následkom slobodnej ľudskej vôle. A ľudia chodili okolo toho dvetisíc rokov ako v zaslepení a bezmyšlienkovite prijímali to najnemožnejšie.

 

Ukážka z knihy: Biblia a jej výklad Vo Svetle Pravdy od Ericha Wendlanda.

Viac o Erichovi Wendlandovi nájdete na stránkach: poselstvigralu.nazory.eu.