Ponuka

09-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

5. Príčiny chorôb

MUDr. Ivan Rusnák

 

Táto otázka, tento problém je jedným z najboľavejších v našej modernej medicíne, ktorá dosiahla iste veľa úspechov, ale s otázkou príčin chorôb sa nevyrovnala! Odpovedať na otázku prečo sa choroba objavila, napriek všetkým pokrokom v medicíne nevieme! Povedané jazykom lekárov, etiológia chorôb, je nejasná.

Medicína – medicínska veda má zásluhy v tom, že vieme ako sa choroba vyvíja a čo sa v jej priebehu deje v tele človeka. V tom je ale zásadný rozdiel! V medicíne sa tomu hovorí patogenéza choroby. To ale nie je príčina! To nie je spúšťací mechanizmus choroby! To nie je o príčine, ale o spôsobe rozvoja choroby. Jednotlivé prejavy musia byť však spustené niečím konkrétnym. Prestaňme strkať naše „múdre hlavy“, ako pštrosy do piesku a priznajme si, že nevieme.

Príčiny chorôb nepoznáme! Veď toto priznanie nás neponíži, ale naopak! Pokúsme sa spolu hľadať po novom, nebojme sa nebrať do úvahy zaužívané konvencie! Dokonca aj tam kde by sa dalo povedať, že vieme pomenovať príčinu choroby, ako je to u infekčných ochorení, ktoré súvisia s mikroorganizmami, nie je to tak. Uznal to aj objaviteľ mikróbov pán L. Pasteur, ktorý v závere svojho života prijal názor svojho odporcu v tom, že o vzniku choroby nerozhoduje baktéria, ale pôda, teda organizmus, do ktorého sa baktéria dostane. Len ten človek, ktorý vytvoril živnú pôdu pri stretnutí sa s mikroorganizmom ochorie a ten, ktorý túto pôdu nevytvoril, ten neochorie. Pritom nejde na prvom mieste o stav obranných protilátok. V histórii sú známe prípady z epidémií v stredoveku, kedy neboli ani antibiotiká, ani sa neočkovalo a lekári a ich pomocníci ak pristupovali k pomoci s láskou a snahou úprimne pomáhať neochoreli a epidémie moru, či cholery prežili. Bola v nich „zvláštna“ pôda – pôda  lásky!

Nedávno bola uverejnená štúdia o hojení sa rán. Pri pokuse sledovali dve skupiny manželských párov. Jedna skupina boli páry žijúce v harmonickom manželstve. Druhá skupina žila v problémovom neharmonickom manželstve. Pri rovnakej liečebnej starostlivosti bola účinnosť hojenia v harmonických manželstvách o 40 percent vyššia.

Skutočné príčiny chorôb predsa niekde byť musia! Nemôžeme sa predsa uspokojiť s poznaním, že vieme ako sa choroba vyvíja, aké má príznaky, ako ju môžeme zistiť, teda diagnostikovať a liečiť. Je predsa našou prvoradou  povinnosťou zistiť a pochopiť prečo sa objavila a čo nám chce ňou život povedať, aký odkaz v sebe nesie!

Ak sa chceme pohnúť správnym smerom v oblasti medicíny musíme sa snažiť poznať skutočné príčiny chorôb! Či snáď by sme sa na poli ohňa a požiarov mali uspokojiť so stále dokonalejšími hasiacimi zariadeniami a elektronickými hlásnymi systémami vznikajúcich požiarov? Alebo sa zameriame na predchádzanie a zamedzenie vzniku požiarov, tým že zistíme skutočné príčiny a tie odstránime? Odpoveď je predsa jasná. Iste mnohých napadne, že  v oblasti prevencie, teda predchádzania chorôb máme samostatný odbor medicíny, hygienu, ktorá sa tým všetkým predsa zaoberá. Hygiena práce, životného prostredia, hygiena týkajúca sa stravovania, bývania. Zaoberá sa prevenciou ochorení. Áno, to všetko je pravda! Vďaka za to. Je to dobré, ale je to málo. Je potrebné hľadať a nachádzať ďalej.

To čo bude v tomto smere, v smere hľadania nových ciest uvedené v ďalších kapitolách nenárokuje si na dokonalosť.  Prosím, berte to ako úprimnú snahu pohnúť s týmto problémom o krok ďalej a snahu hľadať východiská pre súčasnú medicínu, ktorá sa dostáva na hranicu svojich možností. Potrebujeme nájsť cesty ako prejsť od liečenia k uzdravovaniu.  Je možné nájsť v tom nejaké pravidlá, je možné vypátrať súvislosti, alebo je všetko len dielom náhod a nemožno tomu nijak zabrániť? Je náš osud naozaj dielom náhod?  Je osud človeka  predurčený?  Sme bábkami v jeho rukách, alebo je to inak? Možno to vôbec poznať, alebo aspoň spoznávať? Je možné vedome do problému vstúpiť a vyvarovať sa bolestných následkov, ktoré nazývame chorobami?

 

 So súhlasom autora prevzaté z knihy MUDr. Ivana Rusnáka: Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života.

Stránky autora: akvamarin.peruno.sk