Ponuka

08-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

4.  Choroba ako pomoc na ceste životom

MUDr. Ivan Rusnák

 

Vychádzajúc  z uvedených prístupov a predpokladov, budeme spoločne hľadať nový pohľad na choroby človeka. Pokúsime sa v jednoduchých, ale logických súvislostiach  pochopiť význam choroby a tým i nájsť skutočné príčiny a nové prístupy k  liečeniu chorôb.

Zdôvodníme si, prečo je potrebné meniť postoj k chorobám a pochopiť, že choroba svojou podstatou je prísnym a láskavým pomocníkom človeka na jeho ceste životom, pôsobením ktorého sa má naučiť, čo je správne a čo nesprávne, čo je dobré a čo dobré nie je.

Môže byť vôbec pravda to, že choroba je pomocníkom človeka? V čom? Veď ho sužuje, chorý pri nej prežíva bolesti, nemôže konať podľa toho, čo sa mu zažiada. Je viac, či menej skoro vždy vyradený z bežného života. Veď nad chorobami chceme zvíťaziť, aby sme mohli spokojne konať to, čo chceme, to čo je nám  príjemné.

Tu práve začnime odvíjať svoje úvahy nad pomocnou úlohou chorôb pre nás ľudí. Všetci vieme, že ak niekto nadmerne požíva alkoholické nápoje, je len otázkou času, kedy sa objaví poškodenie pečene, mozgu, podžalúdkovej žľazy, alebo iných orgánov ľudského tela.

Budeme neustále hľadať nové lieky a spôsoby liečenia pečene poškodenej alkoholom? Nie, veď stačí prestať piť alkoholické nápoje. Choroba pečene nám oznamuje, že jej majiteľ žije tak, ako žiť nemá, poškodzuje si svoje telo. Choroba ako pomocník nám oznamuje  a pomáha pochopiť, že človek koná to, čo konať nemá.

Ak niekto fajčí, bude mať zápal priedušiek, po dlhej dobe fajčenia prípadne chronický zápal priedušiek  stav môže vyústiť v rakovinu priedušiek. Fajčenie popri tom  urýchľuje rozvoj mnohých iných chorôb. Budeme do nekonečna vymýšľať nové lieky, aby sa  niekto mohol oddávať  ďalej vášni fajčenia? Nie, stačí prestať fajčiť! Znovu, choroba nám oznamuje ako pomocník, že fajčiť je nesprávne.

Skúsme sa započúvať a zamyslieť sa nad obsahom dnes už v slovenčine nespisovného slova nemoc. Nemoc... ne-moc... nemá moc, nemá silu konať to, čo konal doteraz. Stratil silu žiť tak, ako žil. Musí si ľahnúť do postele buď doma, alebo v nemocnici. Slovo nemocnica pochádzajúce z toho istého slovného základu ako nemoc, sme si však v slovenčine ponechali. No, neboli sme z pohľadu jazykovedy dôslední. Ak sme slovo nemoc prestali používať ako nespisovné, mali sme i nemocnicu zmeniť na „chorobnicu“. /v nemčine krank – krankhaus,  v ruštine, bolezň-boľnica/. Slovo nemoc vystihuje bližšie podstatu deja.

Choroba – nemoc, ako prísny a zároveň láskavý pomocník poukazuje na to, čo nám neprospieva. V pravej láske je vždy i prísnosť! Choroba nás doslova žiada, aby sme s chybným postupom vo svojom živote skončili. Poukazuje na naše chyby a zbavuje nás síl žiť v chybnom prístupe. A keď sme nepoučiteľní, tak sme predčasným odchodom v bolestiach  odvolaní. Skúsme to pochopiť!

V prípade pitia alkoholu, či fajčenia je súvislosť sčasti jasná. Len sčasti jasná, lebo inak museli by sme si dať ešte otázku, prečo človek fajčí, prečo pije?  Podobne to vieme pochopiť i v prípadoch prejedania sa so vzťahom k tučnote, či cukrovke. Ale takisto - prečo sa prejedá? V ďalších statiach si  na tieto otázky odpovieme. Čo ale iné ochorenia? Je možné nájsť ich príčinu? A vôbec, ako je to vlastne s príčinami chorôb?

 

 So súhlasom autora prevzaté z knihy MUDr. Ivana Rusnáka: Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života.

Stránky autora: akvamarin.peruno.sk