Ponuka

07-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Zernic Zernič - znamenie Váhy

Juraj Sitár

 

Velesova kniha je najznámejší dochovaný, i keď spochybňovaný, zdroj našej histórie a kultúry, ktorý opisuje naše korene 20 000 rokov dozadu. 16 000 rokov veľmi stručne a 4000 rokov podrobne. Na začiatku knihy je krátka modlitba Velebenie Triglava, ktorá predstavuje skrátené Svätoruské Védy. Túto modlitbu sme rozpracovali do hlbšieho pochopenia ako Nové Védy Slovenov v diele Koledov Dar Slovenom.

Pomenujeme si jednu dôležitú pasáž vo Velebení Triglava: „Tí dvaja jestvujú odtrhnutí v Sverzi, a obapólni i Belobog i Cernbog sa perú a tých i Svarog udržiava, kým obaja oni Svetlu nebudú navrátení.“

Znamená to, že Belobog i Cernbog, pôvodom zo svetlých úrovní nad hmotnosťami, sú „pracovne“ v Sverzi – v „tuhej“ úrovni Stvorenia – vo Svete, kde vykonávajú svoju „prácu“, pridelenú im Svarogom, až kým ich nepovolá späť ku Svetlu.

Slovo „obapólni“ znamená, že Belobog a Cernbog predstavujú dve dvojice spolupôsobení ženského a mužského princípu. „Belobog i Cernbog sa perú...“ sa symbolicky kreslí ako znak Jin-Jang, alebo ako dvaja Draci v kruhu, ktorí sa hryzú vzájomne do chvostov, vo farbách bledomodrý, alebo biely hore a tmavomodrý, alebo čierny dole. Pozor, ich boj nepredstavuje dobro a zlo vo Stvorení, ktoré udržuje Stvoriteľ v rovnováhe. Ich „boj“ – striedanie noci a dňa v malom, Zimného Slnovratu a Letného Slnovratu vo väčšom... je veľmi dôležité pre vývojový proces ľudského ducha. Človek na Zemi je nútený zmenou prírodných podmienok namáhať sa, prekonávať prekážky, čím rastie jeho tvorivosť a vraďovaním sa do odpozeraných Zákonov prebieha jeho duchovný vývoj. Ak sa o tento vývoj snaží, tak v noci, počas spánku, odchádza ľudský duch na Onen svet – do Jemnohmotnosti – do jemnejšej hmotnosti, svetlejšej hmotnosti, alebo belšej hmotnosti, čo má na starosti Belobog. Začína sa belší deň ľudského ducha v hmotnostiach – Jemnohmotný deň, kedy má prijať duchovné inšpirácie do nasledujúceho Hrubohmotného dňa. Nad ránom prichádza ľudský duch späť do fyzického telíčka – do Hrubohmotnosti – do hrubšej hmotnosti, tmavšej hmotnosti, alebo cernšej hmotnosti, čo má na starosti Cernbog. Začína sa cernší deň ľudského ducha v hmotnostiach – Hrubohmotný deň, kedy má duchovné inšpirácie prijaté v Jemnohmotnom dni premeniť v Hrubohmotnom dni v čin pomocou sily Cernboga a podielať sa tak na budovaní Pozemského raja.

Na Jesennú Rovnodennosť máme rovnakú dĺžku noci a dňa – sily Beloboga a Cernboga sú na okamih vyrovnané. Začiatkom Jesene je Zem pred naším Slnkom v smere jeho ľavotočivého pohybu okolo jadra našej Galaxie. V tomto období môžeme najintenzívnejšie čerpať inšpirácie a skúsenosti od iných ľudských duchov, vyvíjajúcich sa v iných Slnečných sústavách v našom Ramene Orión našej Galaxie, nakoľko ich Slnečné sústavy sú v pohybe pred našou Slnečnou sústavou v ľavotočivom smere krúženia našej Galaxie a ich prežitia a skúsenosti v podobe žiarení dopadajú priamo na nás. Toto dianie je na Zemi možné najintenzívnejšie vnímať na Jesennú rovnodennosť 23.9.2011.

Zodiak-drak Zodiak
   

 

Dňa 23.9.2011 vstupujeme do štvrtého zo šiestich ročných období podľa kalendára našich predkov. Letenic odovzdáva „žezlo“ Radegastovi, ktorý svojou silou prináša Jeseň a energiu vlhka. „Vládne“ Bytostiam Zernič – znamenie Váhy a Ovsynič – znamenie Škorpión. Nastáva prvý zlom k studeným energiám, v ktorom býva prvá „chrípková vlna“. Dvomi týždňami pitia lipového čaju (ešte pred Jesennou rovnodennosťou) zabezpečíme schladenie energií nášho organizmu, aby sme vykrývali teplotný rozdiel medzi letnou energiou horúca a jesennou energiou vlhka. Súčasne zvýšenou konzumáciou rýb zabezpečíme dostatok minerálnych látok, aby sme posilnili obranyschopnosť nášho tela pred začínajúcou Jeseňou.

Vodcovská bytosť Radegast dáva ľudskému duchu Znamenie:
„Človeče, dávaj rady hosťom! To, čo vieš, čo si zažil, nenechávaj si len pre seba, ale posúvaj to ďalej! Si hosť vo Stvorení a to, čo prežiješ, z čoho máš skúsenosť, dávaj ďalej ako radu ostatným hosťom vždy správnym spôsobom, aby z toho ľudia mali prospech!“

Prvú polovicu ročného obdobia Jeseň od 23.9.2011 do 23.10.2011 má na starosti Zernič – vládca Znamenia Váhy. 23.9.2011 vstupuje naša planéta Zem do zeleného vyžarovania znamenia Váhy. Bytosť Zodiaku – jedna z 12 oduševnelých Bytostí vĺn Svetla, ktorú naši predkovia pomenovali Zernič, dáva impulz ku vzniku tohto znamenia a je jeho skutočným Vládcom. Zernič učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Silu do dennodenného života, prináša od Najvyššieho Triglava list a hovorí k ľudskému duchu:
„Človeče, zo siatí svojho ducha zozbieraj plody prežití! Utrieď ich podľa toho, kde si príkladom, a kde ešte nie! Maj ochotu podeliť sa s ostatnými, poraď im zo svojich prežití, aby aj oni dozrievali! Všetci ste súčasťou veľkého celku, každý jeden je dôležitý, ale všetci máte pôsobiť spoločne ako hviezdy na nebi!“

Ak chceme vždy správne pomáhať sebe i ostatným ľuďom, musíme sa naučiť správne si utriediť naše prežitia a uvedomiť si, že prichádzajú na základe zákona akcie a reakcie – sú žatvami za naše predchádzajúce sejby v chcení, myslení, reči a konaní. To, čo sa nám v živote podarilo, máme dať na jednu misku váh a inšpirovať tým seba i ostatných k ďalšiemu požehnanému používaniu tejto skúsenosti a najmä k ďalšiemu siatiu toho, čo tejto žatve predchádzalo. Za to, čo sa nám nepodarilo sa nemáme bičovať, ale máme to dať na druhú misku váh a vystríhať seba i ostatných, aby sme už nesiali to, čo nám túto neblahú skúsenosť prinieslo.

Ak si človek netriedi takto svoje prežitia a navonok, alebo vo svojom duchu si sťažuje na to, aký má ťažký život – ťažké citové prežívanie: „Prečo mu to tá dcéra, ten syn, matka, otec, babka, dedko, manželka, manžel, kamarátka, kamarát...“ urobil (urobili) a tieto prežitia si neustále bezradne premieta pred očami, tak tieto hromadiace sa nezatriedené a  nevyriešené citové problémy začnú zaťažovať urologický systém – najmä obličky.

Hypotalamus ovláda prácu urologického systému pomocou zeleného vyžarovania Váh. Urologický systém, pomáhajúci odľahčovať náš organizmus od kyslosti, je postihnutý, nakoľko človek  túto energiu nezvláda, zosilňuje jej účinok a núti tým tento systém pracovať na 150%, čím sa urologický systém “unaví” a chorľavie. Preto sa v duchovných príčinách chorôb hovorí, že obličky symbolizujú citové prežívania a v astromedicíne, že obličky ovládajú Váhy. Človek nepočúval Znamenie Zerniča a ochorel.

Ak má človek „kyslosť zo života“, zadržiava vo svojom tele prebytočné kyseliny, ktoré by inak urologický systém vylúčil. PH organizmu sa zhoršuje a negatívne ovplyvňuje celý organizmus, no najmä obličky. Čím viac človek odmieta možnosť utriediť si pomocou Božích zákonov svoje prežitia, tým viac sa s citovými prežitiami dostáva do konfliktu, a tým silnejšie pôsobí zápal obličiek. U fyziologického praváka (ak je pravý palec nad ľavým pri prirodzene zopnutých rukách) na vonkajší citový konflikt upozorňuje pravá oblička a na vnútorný ľavá, u fyziologického ľaváka (ak je ľavý palec nad pravým pri prirodzene zopnutých rukách)  je to naopak. Ak človek nejaký citový konflikt nechce riešiť a odsunie ho stranou, kyslosť organizmu sa doslova skryštalizuje v jeho obličkách do formy kameňa.

Ak duša človeka dlhšiu dobu plače nad nejakým citovým konfliktom, vznikne cysta na obličke, ak človek postaví prežívanie nejakého citového konfliktu nadovšetko – nepretržite sa ním netvorivo zaoberá, rastie mu nádor na obličke. Môže sa dlhodobo sužovať, strachovať, v čom zohrávajú úlohu ešte rôzne iné okolnosti.

Ak chce človek veľmi rýchlo striasť zo seba citové prežívanie, alebo ho hneď vyriešiť nie svojou zmenou, ale zmenou okolia, zosilní sa „vnútroobličkový tlak“, ktorý bolestne vyžaruje pozdĺž celej chrbtice - vysunie konkrétnu platničku, ktorá potom tlačí na nervový systém, ten sa zapáli a spôsobí bolesť. Väčšinou je tlak v krížovej oblasti – keď sa nám zdá ťažký „náš kríž“, alebo v krčnej chrbtici – keď sa zameriame v živote len na zlé prežitia a nechceme vidieť tie dobré. Vnútroobličkový tlak môže pôsobiť bolestivo i do nôh – poukazuje na nesprávny postoj k prežitiam, alebo do hlavy a spôsobí migrénu – tu upozorňuje, že hlava sa ulieva a nechce hľadať riešenie citových problémov zmenou seba samého. Aj šedý očný zákal je z tohto tlaku, keď napriek upozorneniam nechceme vidieť, že si citové problémy spôsobujeme sami svojimi bezcitnými sejbami.

Ak chceme predísť týmto ochoreniam, musíme si uvedomiť, že Božie zákony sú v Láske dané do Stvorenia, aby každému tvorovi dali silu, keď na ne dbá, alebo sa mu celou silou postavili do cesty, keď na ne nedbá a pomohli mu k obratu k dobrému. Božie zákony nám pomocou spätných účinkov zvestujú čo máme zúročiť a v čom sa máme zmeniť.

Keď je matka zúfalá z toho, že jej dospievajúca dcéra ju klame, že je pred ňou uzavretá, alebo drzá, prelietavá..., tak ťažko nesie toto citové prežívanie na svojich obličkách. Nechce však vidieť, že i ona vo svojom dospievaní zrnkami klamala svoju mamu, alebo iné veci jej vystrájala a mama bola vtedy zúfalá a za roky jej z tých niekdajších zrniek vyrástli veľké klasy. Ak si to uvedomí a povie sebe: „Fuj, to takto som privádzala do zúfalstva svoju mamu, to už nikdy nechcem a budem vystríhať pred takouto sejbou i svoje dieťa.“ Prestane sa sužovať, že je dcéra drzá a upozorní ju, že ak nechce mať drzú dcéru, nech sa začne veľmi rýchlo snažiť byť dobrou dcérou. Pri takomto riešení citových problémov môže dokonca načerpať mnoho síl.

Sú však aj prípady, kedy nie je energia urologického systému zosilnená, ale zoslabená – obličky nemajú silu ďalej pracovať. Sú to doslova bezradní ľudia, často utrápení, ktorí nemajú silu žiť – nemajú silu čeliť citovým problémom, nevedia si rady, napriek najlepšej snahe ako riešiť citové problémy. Majú pocit, že v živote zlyhali, a preto im zlyhávajú obličky.

Časté zápaly močového mechúra sú opäť zo zosilnenej energie Váh, pričom takýto človek býva väčšinou v konflikte s tým „čo z neho vychádza“ – ako sa správa, keď i pri najväčšej snahe spraví znovu niečo zlé. Ak plače nad sebou, na močovom mechúre sa objaví cysta, ak sa začne nepretržite zaoberať tým, aký je zlý, aj keď sa snaží, dáva podnet k nádorovému ochoreniu močového mechúra.

Pomenované konkrétne zdravotné problémy sú pre inšpiráciu, kde hľadať ich príčiny. Avšak riešenie urologických problémov spočíva v pochopení a v správnom používaní Znamenia Zerniča. Uvedomením si, že nie sme na Zemi preto, aby nám bolo „dobre“ tak, ako si to želáme, ale preto, aby sme prežívali. Toto prežívanie nás má priviesť k snahe robiť ďalšie sejby v zmysle Zákonov Všemohúceho. Máme sa na Zemi duchovne vyvíjať a len to, čo v skutočnosti prežijeme, si berieme so sebou na druhý breh. Nášmu duchovnému vývoju prinášajú posilu pekné i nepekné prežitia za predpokladu, že ich my sami zúžitkujeme.

Ak sa snažíme takto žiť, prinášame do svojho života i života svojho okolia skutočnú posilu na ceste k vývoju ľudského ducha – skutočnú Božiu silu. Zabezpečujeme si tým dostatok čistého zeleného vyžarovania znamenia Váh a ovplyvňujeme tým správnu činnosť zelenej čakry (od srdca dozadu), zeleného meridiánu (dráhy obalu srdca) a udržujeme zdravie celého urologického systému.

Vyššie popísané ochorenia urologického systému sú väčšinou z nesprávneho – prepätého používania zeleného vyžarovania Váh a pri liečbe môžeme použiť správne vyladené farby v zmysle fyzikálnych zákonitostí.

Ak máme veľa zeleného vyžarovania, väčšinou máme súčasne málo doplnkového – komplementárneho – oproti stojaceho červeného vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme červeným svetlom, alebo sa pozeráme na červenú farbu. Do organizmu vstupuje očami i nervovými zakončeniami v pokožke červené vyžarovanie, jeho sila v našom organizme stúpa a súčasne klesá sila zeleného vyžarovania, ktoré bolo v prepätí – organizmus sa stabilizuje a uzdravuje.

Liečbu môžeme prevádzať i tak, že si na seba oblečieme biele tričko a naň zelené tričko. Fyzikálne tým odrážame od seba zelené vyžarovanie a kumulujeme v organizme červené vyžarovanie. Toto liečenie prevádzame za denného svetla, alebo večer svietime pomocou plnospektrálneho zdroja svetla. Biele tričko pod zeleným zabezpečuje plný odraz zeleného vyžarovania – aby zelené tričko nepôsobilo súčasne ako filter, ktorý k nám prepúšťa zelené vyžarovanie.

V prvej polovici znamenia Váh od 23.9.2011 do 8.10.2011 spolupôsobia s Bytosťou Zernič ešte Bytosti Gribič a Berezič. V druhej polovici znamenia Váh od 8.10.2011 do 23.10.2011 Bytosti Lovič a Zelinič. Gribič hovorí človeku: „Človeče, tvoje prežitia sú ako rozkrájaný hríb na malé tenké čiastočky a všetky pohromade tvoria kopec skúseností! Dávajte všetci svoje prežitia na spoločný kopec skúseností, aby ste všetci z neho mohli čerpať rady a inšpirácie na svoje nevyriešené otázky! Ženy, upevňujte a posilňujte svoju čistotu! Muži, uvedomujte si svoju zodpovednosť! Vaše spolupôsobenie nech je v čistote! Vaša čistota má vykuknúť ako biely hríb zo zeme!“, Berezič hovorí: „Človeče, očisti žatvu svojho ducha od nánosov, od nepekného, čo si zlé urobil, alebo nedorobil! Pamätaj, že aj z negatívneho prežitia môžeš dať radu, ako výstrahu, čoho sa majú ľudia vyvarovať, hoc sám nie si príkladom ako riešiť problém, ktorý si nezvládol! Svoje telo vyčisti pred zimou brezou a svoj domov brezovou metlou!“, Lovič hovorí: „Človeče, konkrétne plody ducha, ktoré si ulovil, daj do sýpky! Všetky svoje skutky - chcenie, myslenie, reč a konanie si zhromažďuj! Buď dôsledný v tom, čo robíš! Zalov vo svojej živej pamäti a daj do sýpky všetko, čo môže tebe i iným pomôcť! Dôsledne priprav svojho ducha na zimu, ako zviera dôsledne nahodí svoj zimný kožuch! Pozri, či žiješ tak, ako si si predsavzal, či splňuješ to, čo si sľúbil!“, Zelinič hovorí: „Človeče, maj radosť z toho, čo si urobil dobre, prichádza ti odmena za dobré skutky! Radosť je to jemné z transformovaných skutkov, nevracaj sa a nelipni na niečom hmotnom! Hmota nie je trvácna, ale tvoje prežitia áno, tie si ponechaj! Aj v prírode je transformácia zelene, hrubé sa rozpadá a jemné žiarenie uniká, aby v novom kolobehu znovu podporilo vývoj! Neviaž sa na svoju minulosť, prežívaj prítomný okamih, raduj sa z neho! Dostávaš odmenu za všetko, čo si zhromažďoval, precíť, čo si činil! Maj dôveru v spravodlivé prežívanie prítomnosti! Často sa nechceš niečoho vzdať a o pol roka ďakuješ, že ti to bolo zobraté! Čo ti život prináša zober tak, ako to prichádza a nesťažuj sa!“

So vstupom do znamenia Váh dáva Berezič praktickú radu, aby sme dvomi týždňami pitia brezového čaju zabezpečili vyčistenie svojho tela pred zimou. V polovici znamenia Váh dáva Zelinič radu, aby sme nakladali kapustu a zabezpečili si dostatok vitamínov na zimu, ktorá sa už blíži. S vládcom znamenia Škorpión Ovsyničom spolupôsobí aj bytosť Snezič, ktorá prináša väčšie množstvo snehu. O Bytostiach znamenia Škorpión si však pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.

 

 

Zernič - Znamenie Váhy a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárZernič učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Silu do dennodenného života. 23.9.2011 preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, zo siatí svojho ducha zozbieraj plody prežití! Utrieď ich podľa toho, kde si príkladom, a kde ešte nie! Maj ochotu podeliť sa s ostatnými, poraď im zo svojich prežití, aby aj oni dozrievali! Všetci ste súčasťou veľkého celku, každý jeden je dôležitý, ale všetci máte pôsobiť spoločne ako hviezdy na nebi!“

V prvej polovici znamenia Váh od 23.9.2011 do 8.10.2011 spolupôsobia s Bytosťou Zernič ešte Bytosti Gribič a Berezič. V druhej polovici znamenia Váh od 8.10.2011 do 23.10.2011 Bytosti Lovič a Zelinič.

 

Obdobie Gribiča.

 

Gribič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, tvoje prežitia sú ako rozkrájaný hríb na malé tenké čiastočky a všetky pohromade tvoria kopec skúseností! Dávajte všetci svoje prežitia na spoločný kopec skúseností, aby ste všetci z neho mohli čerpať rady a inšpirácie na svoje nevyriešené otázky! Ženy, upevňujte a posilňujte svoju čistotu! Muži, uvedomujte si svoju zodpovednosť! Vaše spolupôsobenie nech je v čistote! Vaša čistota má vykuknúť ako biely hríb zo zeme!“

V tomto období prechádzame z letnej energie horúca do jesennej energie vlhka. V prírode, najmä keď nastúpi Gribič aj na Mesiaci, sa začína skutočná sezóna hríbov. Gribič (Hríbič) vyzýva, aby sme nazbieranú úrodu duchovných žatiev pretriedili a podelili sa s ňou tak, ako to robí hubár.

Ten chodí po lese a zbiera hríby. Potom príde k chalúpke, všetko vysype na jednu kopu a začne triediť. Napriek nadšeniu z nájdených húb i napriek skúsenostiam sa mohlo stať, že sa medzi jedlé hríby dostalo to, čo tam nepatrí a on sa chce s blízkymi podeliť len so zdravými hríbmi. Jeden druh hríbov duchovne symbolizuje jeden druh problémov – problém medzi mužom a ženou, medzi dieťaťom a rodičom, v práci... Teda určité množstvo druhov hríbov znamená určité množstvo druhov problémov.

Keď jeden hríb rozkrájame na pásiky, aby sme ho mohli usušiť, dostaneme rôzne tvary odrezkov, symbolizujúce rôzne pohľady na problém medzi mužom a ženou, medzi dieťaťom a rodičom, v práci... Menší hríb toho istého druhu menší problém, väčší hríb, väčší problém, pričom každý problém potrebuje riešenie. Ak z nášho pohľadu niečo konkrétne vyriešime napr. vo vzťahu medzi mužom a ženou, tak na spoločnú kopu máme prispieť týmto riešením a uvedomiť si, že je to iba „jediný pásik z celého hríba“. Takto, keď každý pridáva riešenia problémov zo svojho pohľadu na spoločnú kopu riešení problémov, táto kopa rastie, ako kopa hubárových nakrájaných hríbov, aby každý mohol načrieť a nájsť riešenie na svoj problém.

Všetci máme starostlivo hľadať riešenia problémov ako hubár hríby v lese. V jeden deň ide do hory a nič... A na druhý deň, zrazu na tom istom mieste akoby z ničoho nič hríbik – riešenie. Kto hľadá, nájde riešenie a túto žatvu – túto skúsenosť dá na spoločnú kôpku, aby každý kto potrebuje pomôcť niečo vyriešiť, mohol do tejto kôpky načrieť a nemusel hľadať – objavovať už nájdené. Svoju skúsenosť prinesiem do spoločnej sýpky a už je tam to riešenie k požehnaniu všetkých, ktoré tam pred chvíľou ešte nebolo.

 

Obdobie Bereziča.


Berezič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, očisti žatvu svojho ducha od nánosov, od nepekného, čo si zlé urobil, alebo nedorobil! Pamätaj, že aj z negatívneho prežitia môžeš dať radu, ako výstrahu, čoho sa majú ľudia vyvarovať, hoc sám nie si príkladom ako riešiť problém, ktorý si nezvládol! Svoje telo vyčisti pred zimou brezou a svoj domov brezovou metlou!“

Berezič nás vyzýva k očiste – k všeobecnému očisteniu špinavých „nánosov“, ktoré sa zachytili na našej duši – k vytriedeniu a vyriešeniu citových problémov.

Zdravotný stav obličiek je úzko previazaný so stavom riešení citových problémov. Ak sú obličky „zaťažené“ nedoriešenými citovými problémami, sú citlivejšie na prechladnutie. V tomto období stačí malé chladné ofúknutie a ak máme citový problém, tak dostaneme nádchu. Aby nádcha neprešla do chrípky, je potrebné čistiť dušu aj telo.

Jesenná očista, ku ktorej nás Berezič vyzýva je však úplne iného druhu ako očista jarná. Pri jesennom čistení máme nachystať dušu i telo na tuhú zimu. Riešením citových problémov pomáhame blížnym a v spätnom účinku k nám bude prúdiť od blížnych pomoc, ak ju budeme v tuhej zime potrebovať. Znamenie Váhy ovláda obličky a ich očista je v tomto období po fyzickej stránke na prvom mieste. Využitie brezy rôznymi spôsobmi je tu nenahraditeľné.

Na tento účel vysádzali naši predkovia posvätné brezové háje, v ktorých sa prechádzali, aj keď samozrejme ich hlavný účel spočíval vo vytvorení prírodného chrámu, v ktorom mal človek v čistote svojej duše predstupovať pred trón Najvyššieho Triglava.

Vyžarovanie vetvičiek brezy je také silné, že keď ňou naši predkovia prechádzali okolo svojho tela – po svojej žive – aure, nádherne ju tým čistili – dolaďovali, a tak sa liečili na tele i na duši. Ovievanie brezovým vejárom, alebo pošibanie tela k jeho lepšiemu prekrveniu pri kúpeľoch malo len druhoradý účinok. Samotné listy z brezy výrazne čistia obličky a popíjanie brezového čaju v tomto období chystá telo na zimu – list brezy je súčasťou i dnešných urologických čajov. Aj svoje svetlice – izby chystali na zimu tým, že ich vyčistili – vyriadili brezovou metlou.

Fyzická príprava na zimu je len čriepkom a nedá sa odtrhnúť od duchovnej prípravy na zimu, ale má byť súčasťou duchovnej prípravy. To znamená, že na udržanie zdravia nestačí len kúra brezou, ale treba sa hlavne riadiť znamením, ktoré nám konkrétny bytostný – konkrétna prírodná bytosť – ako „poštár“ Najvyššieho Triglava dáva.

Naši predkovia liečili obličky vopred, ešte pred prípadnou chorobou, pretože sa zaoberali duchovnými príčinami zdravia. Preventívne posilňovali príčinu zdravia, aby nemuseli liečiť príčinu choroby.

Posilňovať príčinu zdravia znamená, že naši predkovia počas celého ročného kolobehu v konkrétnom znamení riešili a robili to, čo bolo treba robiť, to k čomu ich vyzývali konkrétni bytostní. Riadenie sa podľa ich dvanástich znamení znamená rozvíjanie dvanástich základných duchovných vlastností a udržovanie dvanástich základných duševných a telesných systémov a  v správnej činnosti. Konkrétne žiarenia bytostných sú samozrejme úzko previazané s konkrétnymi sústavami orgánov.

Teda v praktickom príklade, aby nemuseli mať naši predkovia choré obličky, snažili sa podľa rady Gribiča odovzdávať si skúsenosti a rady ako riešiť citové problémy. Človek, ktorý dostal radu k riešeniu problému, sa už dopredu, doslova tešil, ako daný problém vyrieši, a už hneď vtedy sa začali jeho obličky uvoľňovať až tak, že nakoniec neochoreli. Samozrejme za predpokladu, že získanú radu naozaj použil na vyriešenie svojho citového problému. Ide tu o proces zabezpečenia zdravia zhora nadol.

Dnes sa málokto zaoberá duchovnými príčinami zdravia, čo je na škodu. Preto ku pomoci, aby sme nezahynuli v duchovnej biede, prichádza choroba, aby upozornila, že niekde nastala chyba, pretože chýba duchovná príčina zdravia. Ak sa nezaoberáme tým, čo chýba, pretrváva duchovná príčina choroby, a tak po čisto materialistickom vyliečení sa choroba vracia – nastáva jej recidíva – choroba sa stáva chronickou.

 

Obdobie Loviča.

 

Lovič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, konkrétne plody ducha, ktoré si ulovil, daj do sýpky! Všetky svoje skutky - chcenie, myslenie, reč a konanie si zhromažďuj! Buď dôsledný v tom, čo robíš! Zalov vo svojej živej pamäti a daj do sýpky všetko, čo môže tebe i iným pomôcť! Dôsledne priprav svojho ducha na zimu, ako zviera dôsledne nahodí svoj zimný kožuch! Pozri, či žiješ tak, ako si si predsavzal, či splňuješ to, čo si sľúbil!

Smerom k prírode Lovič vyzýva k zodpovednosti nielen ľudí, ale aj zvieratá: „Ide zima, nachystajte sa!“ Zvieratá „nahodia“ zimnú srsť. Naši predkovia nemali vetrovky, a keď im bolo zima, tak v tomto období ulovili divú zver, alebo získali kožuch z chovanej ovce, či barana. Na získanie dobrého kožuchu využili toto obdobie, pretože práve v ňom „nahodili“ zvieratá bohatú srsť. Takáto kožušina však nie je hustejšia len fyzicky, ale ona má úplne iné vyžarovanie – energetické vlastnosti, ako srsť letná.

Ľudských duchov Lovič taktiež vyzýva k zodpovednosti, ale z iného pohľadu: „Človeče, zalov riadne v pamäti, či nejaký „hríbik“ nezostal zabudnutý vo vrecku!“ Niečo, čo by niekomu obrovským spôsobom pomohlo a ty by si to v tej nezodpovednosti nedal na spoločnú kôpku. Keď to takto spraví každý, všetci budú môcť zo sýpky čerpať oveľa viac.

Teda nejde len o to, dať do spoločnej sýpky hotové riešenie každého vyriešeného problému či prežitej skúsenosti, ale i tie riešenia, ktoré sme ešte neuskutočnili, ale ku ktorým nám prišla inšpirácia po predchádzajúcom „hutnení“ v mlčaní len v myšlienkach (spôsob riešenia, báseň, symfónia, vynález...). Máme zaloviť vo všetkom našom myslení, reči i konaní, aby v spoločnej sýpke nič nechýbalo pre blížnych a v spätnom účinku i pre nás...

 

Obdobie Zeliniča.

 

Zelinič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, maj radosť z toho, čo si urobil dobre, prichádza ti odmena za dobré skutky! Radosť je to jemné z transformovaných skutkov, nevracaj sa a nelipni na niečom hmotnom! Hmota nie je trvácna, ale tvoje prežitia áno, tie si ponechaj! Aj v prírode je transformácia zelene, hrubé sa rozpadá a jemné žiarenie uniká, aby v novom kolobehu znovu podporilo vývoj! Neviaž sa na svoju minulosť, prežívaj prítomný okamih, raduj sa z neho! Dostávaš odmenu za všetko, čo si zhromažďoval, precíť, čo si činil! Maj dôveru v spravodlivé prežívanie prítomnosti! Často sa nechceš niečoho vzdať a o pol roka ďakuješ, že ti to bolo zobraté! Čo ti život prináša zober tak, ako to prichádza a nesťažuj sa!“

Ak aj dáme na Lovičovu výzvu všetko užitočné na spoločnú kopu, stále to nie je všetko. Zelinič od nás vyžaduje ešte niečo navyše.

Zeleň v prírode zoschýna, zo všetkého mizne zelená farba. Zeleň sa energeticky transformuje, akoby niekde odchádzala, aby zas na jar mohla prísť. Zelinič smerom k prírode vyzýva k premeneniu snahy na vyššiu úroveň, k transformácii.

Kapusta – po česky i staroslovensky zelí – naložená v sude, stratí farbu počas kvasného procesu, ale to nevadí, lebo vieme, že na zimu máme nachystaných veľa vitamínov. Všetko, čo chemicky obsahovala zelená kapusta, sa transformovalo do vyššej jemnejšej energetickej zložky podľa zákona zachovania energie. A to, čo sa v nej už fyzicky nenachádza, je po transformácii prítomné vôkol nej. Keď ju zjeme, tak spolu s ňou jeme aj tú transformovanú jemnejšiu zložku. Týmto fyzikálnym procesom dokážeme „uskladniť zeleň“ na celú zimu.

K akej transformácii vyzýva Zelinič ľudského ducha? K transformácii obsahu spoločnej sýpky skúseností!

Ide o transformáciu postoja ku pásikom hríbika, ktoré som priniesol „Ja“. Vyzýva nás, aby sme sa neviazali na to, čo som pre koho „Ja“ spravil: „Ja som 14.7. 2007 spravil pre Karola toto a za to si zaslúžim toto ocenenie!“ Nemáme sa viazať na minulosť, na to, čo kto kedy pre koho, či proti komu urobil. Máme dbať, aby sme do tej sýpky vkladali len extrakt, len to riešenie samotné, očistené od našej pýchy, že toto som „Ja“ pre ostatných vyriešil. Máme pre ostatných poskytovať už len čistý extrakt radosti, že týmto spôsobom sa dá takýto problém s takouto radosťou k takémuto zdarnému koncu vyriešiť. Podobne ako pri jedení transformovanej kapusty nerozmýšľame, že túto kapustu vypestoval sused, postrúhala sestra, soľ dala mama... Kapustu jeme pre vitamíny, ktoré obsahuje, aby sme v zime nezahynuli tak, ako radu používame pre radosť, ktorú prináša nad vyriešeným problémom, aby sme nezahynuli v duchovnej zime.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "JESEŇ", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Váhy a Škorpión.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2

 

Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Ukážky našich počítačových programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Numerológia Slovenov nájdete na nasledujúcej linke.

 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom  »