Ponuka

03 Koupalo - Oranžová

03-02 Báseň

Orol

Ján Botto

 

Dole, orle, z výšin, dole!
Sadá slnko za topole -
slnko sadá, deň sa tratí:
Kdeže budeš nocovati?!

03-01 Na úvod

Slovo Šťastie!

Susanne Schwartzkopff

 

Tak toužebně si přejí lidé svobodu a ještě vroucněji doufají ve štěstí a úpěnlivě si je vyprošují...

03-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Koupalo

Koupalo - Znamenie Blíženci

Juraj Sitár

 

Dňa 21.5.2011 vstupujeme do druhého zo šiestich ročných období podľa kalendára našich predkov. „Vladárske žezlo“ preberá Lelo, ktorý svojou silou prináša energiu tepla a dáva impulz k vytváraniu ročného obdobia Predletie.

03-04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis oranzova

Terapia farbami - oranžová

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo oranžovej farby vo svojej žive (aure).

03-10 Posledný súd

Súd nad Ephezom   

Herbert Vollmann

 

Ephezus, je nad tebou súd. Tiež pre teba nastala teraz hodina spravodlivosti. Prišla vo chvíli, kedy v ostatných svetových dieloch už utíchla veľká búrka očisty a nová jar sa prebudila týmto svetovým oblastiam.

03-09 Inšpiratívna kniha

Z doznelých tisícročí

Z doznelých tisícročí

Život ABD-RU-SHINOV na Zemi

 

Kniha je jedinečným životopisom Mojžiša, Pána ABD-RU-SHINA počas jeho prvého pozemského života, Márie - matky Pána Ježiša a Pána Ježiša, ukazujúc ich skutočnú pozemskú púť.

V roku 2008 ju vydalo vydavateľstvo Efezus spol. s.r.o

03-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

11. Môj prvý prípad v nemocnici

MUDr. Ivan Rusnák

 

Príhoda so zrkadielkom ma viedla k tomu, aby som začal pátrať aj medzi chorými ľuďmi a hľadať súvislosti prečo sa trápia, čo  nepríjemného sa im v živote prihodilo, čo nevedia prijať?

03-06 JASPISNÍČEK

Koupalo

Koupalo - Kúpanie

Karolínka Sitárová

 

Teraz je práve čas, kedy každý ide na kúpalisko, alebo rozloží bazén. No jednoducho kúpacia sezóna.

03-12 Na záver

vo svetle pravdy8. Človek vo Stvorení

Abdruschin

 

Človek v skutočnosti nemá žiť podľa doterajších pojmov a názorov, ale má sa stať viac človekom citu. Tým by vytvoril nutné spojivo k ďalšiemu vývoju celého stvorenia.

03-08 Výchova a vzdelávanie

AKTUÁLNY ODKAZ VEĽKEJ DIDAKTIKY

Ing. Miroslav Padyšák

 

2.1 Úvod

2.2 Miesto človeka vo Stvorení

2.3 Harmonický rozvoj človeka – vzdelanie, mravnosť, zbožnosť

2.4 Prirodzenosť vzdelania, mravnosti, zbožnosti

2.5 Nutnosť, čas a miesto vzdelávania, mravnosti, zbožnosti

2.6 Chlapci a dievčatá

2.7 Všeobecné vyučovanie

2.8 Nevyhovujúce školy

2.9 Školy možno zlepšiť

03-05 Reflexná terapia

nozky

Nervová sústava

Radka Remenárová

 

 Na všetko, čo sa okolo nás deje, či už v našom vnútri, alebo vo vonkajšom prostredí, nejakým spôsobom reagujeme, a tieto reakcie má na starosti nervová sústava.

Syndikovať obsah