Ku sprevádzaniu

"Jaspis" je významom súzvučný s výrazmi "čistý", "ušľachtilý"! Tak ako duch, ktorý oživuje ľudské telo, sa rozvíja a dospieva k rozmachu, a tým k plnému pôsobeniu len prijímaním najčistejších a najušľachtilejších záchvevov a vyžarovaní z kozmu, tak môže telo dospieť k dokonalosti a kráse, len ak sú všetky prostriedky, ktoré budú používané k jeho výstavbe, liečeniu a ošetrovaniu, "čisté a ušľachtilé". Duch a telo musia byť vo vzájomnom súlade. Preto je prirodzenou požiadavkou, že všade tam, kde sa usiluje o vzostup ducha, musí sa tiež odpovedajúcim spôsobom pôsobiť na telo, aby sa tomuto zákonite prirodzenému, nevyhnutnému procesu napomáhalo. JASPIS vznikol preto, aby pomáhal a slúžil duchovne sa prebúdzajúcemu ľudstvu k opätovnému nadobudnutiu dnes otraseného zdravia, k jeho upevneniu a udržaniu.

Ďakujeme Všemohúcemu za Jeho pomoc
i za pomoc všetkých láskavých dušičiek za podporu dobrým slovom, úprimnou dobroprajnosťou, dôverou, prácou, hmotnou pomocou, cez 2% z dane, a veľa iných pomocí, pre všetky činnosti, ktoré robíme s láskou a radosťou pre tých, ktorí sa úprimne snažia byť dobrými ľuďmi...

Všetkým prajeme požehnaním naplnený rok 2020
v Kolobehu Soivojja, ktorý nás bude nabádať:
"Nezabudni, aby si deň sviatočný svätil!" 

 Ak nás chcete podporiť príspevkom 2% z dane, alebo akýmkoľvek láskavým spôsobom, informácie o činnosti a možnostiach podpory nájdete na stránke Detského kráľovstva o.z.: č.ú. SK90 1100 0000 0026 2477 7853/1100 Tatra Banka, www.detskekralovstvo.peruno.sk Podpora 2%

Karolína & Jaroslava & Juraj Sitárovci   

 

Školiace stredisko  

Náš projekt Školiaceho strediska v Poľnom Kesove je projektom pre všestranný rozvoj človeka. podporou vývoja ducha (cností človeka, čistej ženskosti, bohatierstva, zodpovedného rodičovstva, mravnosti, etiky, environmentu, ekológie...), výchovy duše (behaviorálna terapia - liečba zmenou správania, myslenia a chcenia...), všestranného a celostného rozvoja tela človeka - terapie, tance, šerm. Spolupráca s bytostným svetom je pomocou Animoterapií včielkami, mačičkami, psíkmi i koníkmi. Patríme k prvým zakladateľom Hipoterapie na Slovensku a vytvorili sme novú špeciálnu terapiu na koni - Hipoprofilaxiu pre znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.
Projekt zahŕňa všetky kategórie obyvateľstva deti - súkromná Základná škola, spoluprácu so strednými i vysokými školami, či prednášky, semináre a školenia pre rozvoj žien a mužov v zrelom veku i seniorov.

V prvom rade vás prosíme o úprimné prosby za nás a náš projekt, nakoľko ich budeme potrebovať ako soľ. Sme si vedomí, že akýkoľvek projekt spojený so šírením Svetla Pravdy má mnoho priaznivcov ako aj nepriateľov, pretože ihneď delí ľudí na Za alebo Proti. Vaša vďaka Všemohúcemu a prosba za nás určite pomôžu.

Tí, ktorí by chceli pomôcť aj pozemským spôsobom poprosíme o príspevok na naprojektovanie celého areálu

číslo účtu.: 2624777853/1100 alebo príspevok formou 2% z daní.

Tí, ktorí by sa chceli podieľať na tomto projekte investične sú taktiež vítaní so zabezpečením zákona vyrovnania. Podrobnosti na čísle 0903 725 876.

 

 

 

CD z  prednášky je možné zakúpiť (1ks/10€) na jaspis@peruno.sk

Cyklus seminárov "Nová Slovenská časoliečba"

KOLEDO

Indro Kozorožec 2, Lietic Had 24, Ljuteč Ryby 6
Kitovras Strelec 1, Radogšč Kôň 11, Belojar Baran 22

Živé vysielanie bude prebiehať 19.3.2020, 9:00-16:00

 
Kto sa k nám chce pripojiť prosím, prihláste sa do 16.3.2020 na jaspis@peruno.sk. Následne vám budú poslané ďalšie inštrukcie o pripojení a úhrade. Suma za seminár je 35,-€. Na seminár je možné sa prihlásiť, a prísť aj osobne na Mlynskú 4 v Nitre.
 
Čas to vylieči! Ako si môžeme pomôcť k ozdraveniu duše i tela v súlade s pôsobením bytostných a ich vzájomným postavením v určitom čase pomocou farieb, Bachových kvetov, Schüsslerových solí a olejov.
S úsmevom Sitárovci 0903 725 876

CD z  prednášok je možné zakúpiť (1ks/5€) na jaspis@peruno.sk

JASPIS - štúdio ladného pohybu »

 

Masáže Astarté - Centrum pomoci »


Jazdecký klub Poľný Kesov »

 

 

 

GDPR

 Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

V súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) sme pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti Detské kráľovstvo o.z, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov nadobudli platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.

Odporúčame prečítať si celé zásady, ktoré sme zverejnili na našej stránke Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

A na stiahnutie a sú i tu: Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

Ďakujeme Detské kráľovstvo o.z.